Navigace

Čtvrtek 25. 4. 2019

Počet návštěv: 1378680

Novinky

Informace k zápisu do 1. ročníku školního roku 2019/2020

Zápis do Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace, proběhne v přízemí budovy školy ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hodin.

Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte, které do 31. 8. 2019 dovrší věku šesti let nebo které v loňském roce mělo odklad.

Co si přinést k zápisu:

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte (osoba jiná než zákonný zástupce přinese navíc platnou plnou moc)
 • Vyplněnou dokumentaci (jednu ze dvou možností):
  1. žádost o přijetí žáka do školy - žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  2. žádost o odklad docházky - žádost o odklad a dvě doporučení (jedno ze školního poradenského pracoviště a druhé od odborného lékaře nebo klinického psychologa)  

Pro posouzení školní zralosti dítěte může rodičům sloužit jako pomůcka tzv. Desatero.

Dokumentace ke stažení a tisku:

 

Organizace zápisu:

Formální část – zákonný zástupce podá jednu z žádostí. Předloží ke kontrole rodný list dítěte, svůj občanský průkaz nebo pas. Pokud není žadatel zákonným zástupcem, předloží navíc  oprávnění dítě zastupovat (plnou moc). Obdrží registrační číslo.   

Motivační (nepovinná) část – pohovor pedagoga prvního stupně s dítětem za přítomnosti zákonného zástupce.

Na ZŠ Tyršova bude v roce 2019/2020 jedna první třída pro 27 žáků.

Kritéria přijetí:

 1. dítě s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, který tvoří ulice Čapkova, Čelakovského, Mánesova, Purkyňova, Slovanská, Sušilova, Tylova, Tyršova, Zlatá Hora ve Slavkově u Brna. (viz Obecně závazná vyhláška města Slavkov u Brna č. 2/2019 ze dne 18. 2. 2019).
 2. dítě s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna mimo školský obvod a současně navštěvuje ZŠ Tyršova jeho sourozenec
 3. dítě bydlící ve Slavkově u Brna
 4. dítě bydlící mimo Slavkov u Brna a současně navštěvuje ZŠ Tyršova jeho sourozenec
 5. ostatní

 

 

Kalendář - co nás čeká

 25.4.2019 Zápis do 1. ročníku ZŠ
 25.4.2019 Prezentiáda - republikové finále
 25.4.2019 Krajské kolo v recitaci - kategorie 2
 25.4.2019 Zazpívej slavíčku - pěvecká soutěž
 26.4.2019 Krajské kolo v recitaci - kategorie 3
 26.4.2019 Slavkovské memento - slavnostní vyhlášení výsledků
 26.4.2019 Biologická přednáška - plazi
 29.4.2019 Pískování - dívky 6. ročníku a třídy 1. stupně
 30.4.2019 Pískování - třídy 1. stupně

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.