Navigace

Neděle 19. 1. 2020

Počet návštěv: 2669633

Akce a události

ISIC karty

Vážení rodiče, 
ISIC karty budeme předávat dětem od pátku 17.ledna.
Jakmile kartu obdržíte, můžete už využívat všechny slevy, které najdete například na www.isic.cz.
Pokud dítě chodí na obědy do školní jídelny ZŠ Komenského, je třeba ISIC kartu aktivovat:
a) na vstup do budovy v kanceláři ZŠ Komenského
b) na objednávání a výdej obědů v kanceláři školní jídelny
V obou případech je třeba vrátit "staré čipy", dostanete zpět zálohu a bude vám aktivována ISIC karta.

Mgr. Jiří Půček, ředitel školy 


 

Kalendář - co nás čeká

24.1.2020 Projekt Asie - zeměpis 7. ročník
25.1.2020 Ples ZŠ Tyršova
30.1.2020 Předáváme výpisy z vysvědčení
31.1.2020 Pololetní prázdniny

Pozvánka na ples školy

Pozvánka na ples školy

Lístky na ples (200 Kč) budou k dospozici od středy 8.1. v kanceláři školy. 

Pokud chcete a je ve vašich možnostech přispět spolku finančně nebo darem do plesové tomboly, kontaktujte kancelář školy.

Výtěžek z plesu jde do pokladny spolku. Takto získané peníze se pak používají v souladu se stanovami (příspěvky na ceny do soutěží, odměny žákům, na cestovné, na exkurze atd.).

 

Elektronický informační systém EDUPAGE

Vážení rodiče,

již třetí školního rok jsou poskytovány informace o průběhu a výsledcích vzdělávání vašich dětí předávány pomocí školního informačního systému, který je integrován do našich www stran (www.zsslavkov.cz).

Pokud se chcete připojit do školního systému, tak vpravo nahoře stisknete nabídku PŘIHLÁŠENÍ – zadáte své uživatelské jméno a heslo (obdrželi jste nebo teprve obdržíte e-mailem).

Po přihlášení vidíte mimo jiné tyto nabídky:

  • Třídní kniha: Vidíte třídní knihu třídy vašeho dítěte, je zde probrané učivo.
  • Známky: Zde naleznete přehled známek dítěte ze všech předmětů, nahoře je tlačítko PODEPSAT ZNÁMKY. Kliknutím na ně, potvrdíte, že jste je viděli. Učitelé poznají, jestli podepsal žák nebo rodič.
  • Rozvrh
  • Suplování
  • Moje docházka: Slouží jako informace o docházce a zde se zadávají omluvenky - elektronický omluvný list. 
  • Úlohy: Zde dostáváte informaci o zadaných domácích úkolech.
  • Zprávy: Obdržíte zprávy, které se týkají vašeho dítěte, nová známka, absence či zpráva od učitele. Uvnitř v nabídce NOVÝ můžete napsat novou zprávu vybrané osobě – například učiteli.
  • Nástěnka: Upozornění ze školy.
  • Další nabídky zatím nevyužijete (Odučené hodiny, Žádosti, ...).

 

Vpravo nahoře: Přepínání mezi dětmi (pokud máte ve škole více dětí) a Odhlášení z programu.

Je možné pracovat i v aplikaci pro mobilní telefon, která je ke stažení například zde.

Pokud jste heslo neobdrželi, kontaktujte školu mailem na adrese reditel@zsslavkov.cz

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.