Navigace

Úterý 26. 1. 2021

Počet návštěv: 3928155

Kalendář - co nás čeká

 4. 1. 2021 Návrat do škol po prázdninách - pouze první a druhý ročník, ostatní distančně.
leden 2021 Pokračujeme ve výuce stejným způsobem jako v úvodu ledna.
leden 2021 Schůzky s rodiči - viz zpráva poslaná rodičům
28. 1. 2021 Předávání výpisů z vysvědčení - viz zpráva poslaná rodičům
29. 1. 2021 Pololetní prázdniny

 

Výsledky voleb do školské rady

Členy školské rady byli zvoleni za pedagogické pracovníky: Mgr. Zdeněk Vičar, Mgr. Petra Pitronová a Mgr. Šárka Valnohová.

Členy školské rady byli zvoleni za zákonné zástupce: Jitka Pokorná, RNDr. Kateřina Dvořáková, Patrik Kučera.

Část protokolu s výsledky hlasování ve volbách členů z řad zákonných zástupců naleznete zde.

Distanční vzdělávání - aktualizace

Podle nařízení vlády bylo zahájeno 14.10.2020 distanční vzdělávání všech žáků.

Od 18. 11. 2020 se vrací do škol první a druhý ročník.

Od 30. 11. 2020 se vrací do škol celý první stupeň a třídy 9.A, 9.B, 6.A, 6.B, 8.A (ostatní 7.A, 7.B a 8.B stále distančně). Podrobnosti byly poslány zprávou zákonným zástupcům.

Od 7. 12. 2020 pokračuje ve škole celý první stupeň a třídy 9.A, 9.B, 7.A, 7.B, 8.B (ostatní 6.A, 6.B a 8.A se učí distančně). 

Od 14. 12. 2020 pokračuje ve škole celý první stupeň a třídy 9.A, 9.B, 6.A, 6.B, 8.A (ostatní 7.A, 7.B a 8.B stále distančně). Rodičům a žákům budou zasílány drobné změny v rozvrhu.

Dny 21.12.2020 a 22.12.2020 stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako volné dny. 

Od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021 bude prezenční výuka ve škole v prvním a druhém ročníku. Ostatní ročníky mají povinné distanční vzdělávání. Podrobnosti byly 29. 12. 2020 odeslány žákům i jejich zákonným zástupcům. 

MŠMT: Školy budou do čtvrtka 28. ledna 2021 pokračovat ve stejném režimu jako v prvním lednovém týdnu.

OŠETŘOVNÉ - informace v tomto dokumentu.

Poznámky k distanční výuce

Distanční výuku se snažíme organizovat tak, aby vyhovovala žákům, rodičům, ale i našim požadavkům na znalosti a dovednosti žáků. Posíláme materiály - videa, odkazy na webu, odkazy na učebnice, příklady, zápisy, výukové programy, testy, hlasové záznamy a denně probíhá i výuka prostřednictvím videokonference. Učitelé jsou online v průběhu výuky dle rozvrhu neustále. Pokud máte se zadaným úkolem nějaký problém, může dítě nebo rodič kontaktovat učitele zprávou nebo hned na chatu. Učitel je online a tak buď pomůže odpovědí ve zprávě nebo navrhne schůzku přes Teams a tam může také pomoci. To je v poslední době využíváno dětmi a rodiči mnohem méně než dříve.
Velká většina dětí se snaží úkoly plnit a něco se naučit. Někteří žáci ale nepracují, neplní úkoly, při zapnuté online výuce dělají jiné věci (dívají se na televizi, spí, hrají hru na mobilu, nezapínají si mikrofon, neodpovídají, posílají si s ostatními obrázky,...). Někdy by bylo vhodné zkontrolovat, jestli dítě úkoly opravdu dělá.

Je to opravdu složité období pro žáky, ale hlavně pro rodiče a učitele. Moc si vážíme podpory a pomoci ze strany rodičů. Jsme rádi také za názory, které nám posíláte. Každý námět má něco do sebe, ale je asi jasné, že úplně všem vyhovět nelze.

Pro ilustraci posílám různá vyjádření rodičů k online výuce formou videokonferencí:
1) Zvyšte počet videokonferencí. Žáci potřebují častější kontakt s paní učitelkou.
2) Pro nás je jedna on-line hodina denně naprosto dostačující. Více on-line hodin je podle mě zbytečné protahování času, který musí dítě strávit u počítače.
3) Ohledně videokonferencí. My se z naší strany asi nepřipojíme. Jelikož oba chodíme do práce, časově to nezvládneme.
4) V rámci krátkodobých možností prosím o uvedení učiva na jednotlivé předměty na týden dopředu a odevzdávání úkolů v rámci týdne, ne v rámci dne.
5) Máme dvě děti a oba pracujeme z domu a nemůžeme být dopoledne všichni čtyři neustále na počítači a na internetu. Používejte videokonference výjimečně.
6) Proč neučíte všechny hodiny online?
7) Nemůžete zadat všechny práce najednou v pondělí ráno? Ať to děti doplní do pátku v čase, který jim i nám lépe vyhovuje.
8) My pracovat v online hodinách nebudeme. Máme velmi špatný internet. Syn bude plnit pouze úkoly v Edupage.
9) Mám dvě děti a nemůžu s oběma najednou sedět u online výuky, když je každé v jiné třídě a má jiný předmět. Nám vyhovuje zadávání domácích úkolů.
10) Bylo by možné, navýšit počet on-line hodin? Jedna hodina on-line výuky za den mi přijde zcela nedostačující.

Nové pokyny MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy

Nové informace včetně časového harmonogramu podávání přihlášek, termínů zkoušek a dalších důležitých termínů naleznete zde.

Dopis ministra školství ze dne 5. ledna 2021 k přijímacím zkouškám je k nahlédnutí zde

Školní události

Elektronický informační systém EDUPAGE

Vážení rodiče,

již třetí školního rok jsou poskytovány informace o průběhu a výsledcích vzdělávání vašich dětí předávány pomocí školního informačního systému, který je integrován do našich www stran (www.zsslavkov.cz).

Pokud se chcete připojit do školního systému, tak vpravo nahoře stisknete nabídku PŘIHLÁŠENÍ – zadáte své uživatelské jméno a heslo (obdrželi jste nebo teprve obdržíte e-mailem).

Po přihlášení vidíte mimo jiné tyto nabídky:

  • Třídní kniha: Vidíte třídní knihu třídy vašeho dítěte, je zde probrané učivo.
  • Známky: Zde naleznete přehled známek dítěte ze všech předmětů, nahoře je tlačítko PODEPSAT ZNÁMKY. Kliknutím na ně, potvrdíte, že jste je viděli. Učitelé poznají, jestli podepsal žák nebo rodič.
  • Rozvrh
  • Suplování
  • Moje docházka: Slouží jako informace o docházce a zde se zadávají omluvenky - elektronický omluvný list. 
  • Úlohy: Zde dostáváte informaci o zadaných domácích úkolech.
  • Zprávy: Obdržíte zprávy, které se týkají vašeho dítěte, nová známka, absence či zpráva od učitele. Uvnitř v nabídce NOVÝ můžete napsat novou zprávu vybrané osobě – například učiteli.
  • Nástěnka: Upozornění ze školy.
  • Další nabídky zatím nevyužijete (Odučené hodiny, Žádosti, ...).

 

Vpravo nahoře: Přepínání mezi dětmi (pokud máte ve škole více dětí) a Odhlášení z programu.

Je možné pracovat i v aplikaci pro mobilní telefon, která je ke stažení například zde.

Pokud jste heslo neobdrželi, kontaktujte školu mailem na adrese reditel@zsslavkov.cz

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.