Navigace

Sobota 15. 5. 2021

Počet návštěv: 6886645

Organizace výuky od 17. 5. 2021 - aktualizace

Informace k prezenční výuce rotačním způsobem a k testování platné od 10.5.2021 jsme pro týden od 17. 5. 2021 aktualizovali na základě pokynů ministerstev školství a zdravotnictví.

Rozdělení tříd: 
Týden od 10. 5. do 14. 5. 2021:
Prezenčně (ve škole) budou žáci tříd: 1.A, 1.B, 2.A, 4.A, 4.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, ostatní žáci pokračují distančně.

Týden od 17. 5. do 21. 5. 2021:
Prezenčně (ve škole) budou žáci tříd:  1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B (celý první stupeň), 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, ostatní žáci pokračují distančně.

Všichni žáci musí mít ve škole nasazenu roušku.

Žáci prvního stupně budou testováni pouze jednou týdně (pondělí) a žáci druhého stupně dvakrát (pondělí a čtvrtek).

Jak bude vypadat příchod do školy a organizace testování:
Žáci prvního stupně přijdou do školy v 7.30 hodin.
Žáci druhého stupně přijdou do školy v 7.50 hodin.

Testování v pondělí ráno proběhne za dodržení hygienických podmínek.
Pracovníci školy budou pouze dohlížet na samotestování. Budou vydávat testovací sady, budou vysvětlovat způsob testování, registrovat výsledky testů, provádět dezinfekci a podobně.
Všichni zaměstnanci školy mají přísný zákaz odebírat dětem vzorky. Zvládnout by to děti měly samostatně (zvládají to žáci prvního stupně úplně bez problémů). 

Je také možnost využít asistence zákonného zástupce pro své dítě (asistovaný odběr). Umožníme také použití vlastních testů (např. plivacích), které jsou uvedeny v seznamu výjimek ministerstva zdravotnictví. Tyto dva způsoby budou probíhat pouze v tělocvičně. Stejně tak budou testování v tělocvičně absolvovat "opozdilci". 
Další možností je přinést potvrzení o testování ze zdravotnického zařízení nebo testovacího centra (nesmí být starší 48 hodin). 
Pokud rodič s testováním nesouhlasí, dítě nebude do školy docházet a absence bude omluvena.

Naší škole byly doručeny testy SINGCLEAN a testy FLOWFLEX. Jak vypadá samoodběr můžete vidět zde:

Testování SINGCLEAN 

Testování FLOWFLEX

Výuka bude probíhat až na malé výjimky podle stálého rozvrhu. 

Školní družina má zatím pouze odpolední provoz. Od 18. 5. 2021 zahájíme provoz ranní družiny mimo pondělí (testování).

Důležitá informace ke stravování ze školní jídelny ZŠ Komenského:
Všichni strávníci 1. i 2. stupně budou mít přihlášeny obědy. Žáci, kteří se v době distanční výuky nebudou stravovat ve škole, jsou povinni si stravu odhlásit. Pokud se žáci na distanční výuce rozhodnou odebírat obědy, tak v termínu od 11.00 – 11.30 h do přinesených nádob (jídlonosičů).

Informace ke školní družině 2021/2022

Od školního roku 2021/2022 bude na ZŠ Tyršova zřízena nová samostatná školní družina (nebude tedy už patřit pod ZŠ Komenského) o celkové kapacitě 85 žáků. 

Přihlášky (včetně kritérií k přijetí) posíláme rodičům žáků budoucích prvních tříd mailem a rodičům žáků budoucího druhého a třetího ročníku prostřednictvím edupage.
Dokumentace a další podrobnosti se objeví na webových stránkách školy v průběhu května 2021. 

 

Přijímací zkoušky (nové informace):

Řádný termín jednotné přijímací zkoušky je již minulostí.

Některé žáky může čekat náhradní termín zkoušek (informace najdete na stránkách zvolených středních škol).

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Informace o druhém kole přijímacího řízení včetně volných míst najdete zde.

Školní události

Kalendář - co nás čeká

10. 5. 2021 Zahájen rotační způsob výuky pro oba stupně školy
14. 5. 2021 Projekt Památník Terezín
17. 5. 2021 První stupeň kompletně ve škole, rotační způsob docházky na druhém stupni
18. 5. 2021 Projekt Draví ptáci

Elektronický informační systém EDUPAGE

Vážení rodiče,

již třetí školního rok jsou poskytovány informace o průběhu a výsledcích vzdělávání vašich dětí předávány pomocí školního informačního systému, který je integrován do našich www stran (www.zsslavkov.cz).

Pokud se chcete připojit do školního systému, tak vpravo nahoře stisknete nabídku PŘIHLÁŠENÍ – zadáte své uživatelské jméno a heslo (obdrželi jste nebo teprve obdržíte e-mailem).

Po přihlášení vidíte mimo jiné tyto nabídky:

  • Třídní kniha: Vidíte třídní knihu třídy vašeho dítěte, je zde probrané učivo.
  • Známky: Zde naleznete přehled známek dítěte ze všech předmětů, nahoře je tlačítko PODEPSAT ZNÁMKY. Kliknutím na ně, potvrdíte, že jste je viděli. Učitelé poznají, jestli podepsal žák nebo rodič.
  • Rozvrh
  • Suplování
  • Moje docházka: Slouží jako informace o docházce a zde se zadávají omluvenky - elektronický omluvný list. 
  • Úlohy: Zde dostáváte informaci o zadaných domácích úkolech.
  • Zprávy: Obdržíte zprávy, které se týkají vašeho dítěte, nová známka, absence či zpráva od učitele. Uvnitř v nabídce NOVÝ můžete napsat novou zprávu vybrané osobě – například učiteli.
  • Nástěnka: Upozornění ze školy.
  • Další nabídky zatím nevyužijete (Odučené hodiny, Žádosti, ...).

 

Vpravo nahoře: Přepínání mezi dětmi (pokud máte ve škole více dětí) a Odhlášení z programu.

Je možné pracovat i v aplikaci pro mobilní telefon, která je ke stažení například zde.

Pokud jste heslo neobdrželi, kontaktujte školu mailem na adrese reditel@zsslavkov.cz

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.