Navigace

Čtvrtek 9. 4. 2020

Počet návštěv: 146092

ZŠ Tyršova pro žáky uzavřena - aktualizace

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě vydalo ministerstvo zdravotnictví MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ.

Škola je tedy pro žáky do odvolání uzavřena.

Potvrzení pro zaměstnance vydáváme na předepsaném formuláři každou středu osobně nebo mailem s elektronickým podpisem.

Pro OSVČ stačí údajně prostá kopie tohoto dokumentu: uzavreni.pdf

Upozornění - Budovu školy je možné osobně navštívit pouze každou středu od 7:30 do 11:30. 

Tělocvična a sportoviště v areálu školy jsou uzavřeny. 

Přijímací zkoušky na střední školy - informace MŠMT

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT. 

MŠMT vytvořilo následující údajně přehledné schéma: msmt_prijimaci_zkouska_schema_2020.pdf

Informace k zápisu - změna

Na základě opatření MŠMT dochází ke změně organizace zápisu.

Zápis do Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace, proběhne v období od 1. dubna do 16. dubna 2020  do 17.00 hodin.
Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte, které do 31. 8. 2020 dovrší věku šesti let nebo které v loňském roce mělo odklad.
Na ZŠ Tyršova budou ve školním roce 2020/2021 dvě první třídy, každá maximálně pro 22 žáků.
 

Žádost o přijetí lze podat jedním z těchto způsobů:

1. poslat do datové schránky školy (ID schránka: i6bxgnx),
2. poslat e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poslat poštou, žádost musí být doručena do 16. dubna 2020 (nerozhoduje datum podání)
4. přinést osobně ve čtvrtek 16. dubna v čase od 14:00 do 17:00. Budeme organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.
 

Co přinést nebo poslat k zápisu:

1. Prostou kopii rodného listu dítěte (osoba jiná než zákonný zástupce navíc platnou plnou moc)
2. Vyplněnou dokumentaci (jednu ze dvou možností):
a) žádost o přijetí k povinné školní docházce - žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
b) žádost o odklad povinné školní docházky - žádost o odklad a dvě doporučení (jedno ze školního poradenského pracoviště a druhé od odborného lékaře nebo klinického psychologa)

Pro posouzení školní zralosti dítěte může rodičům sloužit jako pomůcka tzv. Desatero.
 

Dokumentace ke stažení a tisku:

Žádost o přijetí k povinné školní docházce
Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Organizace zápisu:

Proběhne pouze formální část – zákonný zástupce podá jednu z žádostí způsobem popsaným výše. Obdrží registrační číslo. 
V žádném případě nepřijdou k zápisu do školy děti.

Kritéria přijetí:

1. dítě s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu stanoveném vyhláškou
2. dítě s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna mimo školský obvod a současně navštěvuje ZŠ Tyršova jeho sourozenec
3. dítě bydlící ve Slavkově u Brna
4. dítě bydlící mimo Slavkov u Brna a současně navštěvuje ZŠ Tyršova jeho sourozenec
5. ostatní

Výuka v době mimořádného opatření

Od pondělí 16.3. vzdělávání probíhá prostřednictvím informačního systému edupage na www.zsslavkov.cz:

Každý pracovní den v době mezi 8:00 a 10:00 učitelé posílají učební materiály žákům (úlohy, zadání, zápisy učiva, odkazy na učebnice, další pokyny a studijní materiály). 
Ve stejnou dobu jsou také učitelé připraveni odpovídat na dotazy, které jim budou doručeny prostřednictvím zpráv v edupage. Pokud děti něčemu nerozumí, mohou se zeptat (chat, zpráva).

Pro žáky v prvním a druhém ročníku budou paní učitelky posílat rodičům vše potřebné prostřednictvím zpráv podobně jako dosud. 

Jak by to mělo fungovat pro 3. - 9. ročník?
Žák se přihlásí do edupage jménem a heslem. Bude upozorněn na domácí úkol. 
Stiskne (Přehrát online). Vybere Otevřít materiál.
Po otevření zadání může začít pracovat podle pokynů.  
Některé úkoly budou na den a některé na celý týden.
Není určeno, v kolik hodin budou úkoly žáci plnit. 
Vypracované úkoly není třeba doručovat učitelům ke kontrole. Učitelé nebudou úkoly hodnotit známkou, která by se počítala do klasifikace.  
Pro devátý ročník bude možné vyzkoušet scio testy na www.sciodat.cz dobrovolně a zcela zdarma.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Učitelé naší školy se snaží dávat žákům přiměřenou práci na doma prostřednictvím edupage. Dalších učebních materiálů na internetu je obrovské množství. Televize vysílá vzdělávací pořady atd. Využití těchto materiálů dobrovolně je možné, ale dbejte prosím na to, aby z toho vaše děti nebyly více zmatené než vzdělané.

 

Kalendář - co nás čeká

12.3.2020 Příprava domácí výuky
16.3.2020 Začíná domácí výuka prostřednictvím úkolů v elektronickém systému

Akce a události

 

Elektronický informační systém EDUPAGE

Vážení rodiče,

již třetí školního rok jsou poskytovány informace o průběhu a výsledcích vzdělávání vašich dětí předávány pomocí školního informačního systému, který je integrován do našich www stran (www.zsslavkov.cz).

Pokud se chcete připojit do školního systému, tak vpravo nahoře stisknete nabídku PŘIHLÁŠENÍ – zadáte své uživatelské jméno a heslo (obdrželi jste nebo teprve obdržíte e-mailem).

Po přihlášení vidíte mimo jiné tyto nabídky:

  • Třídní kniha: Vidíte třídní knihu třídy vašeho dítěte, je zde probrané učivo.
  • Známky: Zde naleznete přehled známek dítěte ze všech předmětů, nahoře je tlačítko PODEPSAT ZNÁMKY. Kliknutím na ně, potvrdíte, že jste je viděli. Učitelé poznají, jestli podepsal žák nebo rodič.
  • Rozvrh
  • Suplování
  • Moje docházka: Slouží jako informace o docházce a zde se zadávají omluvenky - elektronický omluvný list. 
  • Úlohy: Zde dostáváte informaci o zadaných domácích úkolech.
  • Zprávy: Obdržíte zprávy, které se týkají vašeho dítěte, nová známka, absence či zpráva od učitele. Uvnitř v nabídce NOVÝ můžete napsat novou zprávu vybrané osobě – například učiteli.
  • Nástěnka: Upozornění ze školy.
  • Další nabídky zatím nevyužijete (Odučené hodiny, Žádosti, ...).

 

Vpravo nahoře: Přepínání mezi dětmi (pokud máte ve škole více dětí) a Odhlášení z programu.

Je možné pracovat i v aplikaci pro mobilní telefon, která je ke stažení například zde.

Pokud jste heslo neobdrželi, kontaktujte školu mailem na adrese reditel@zsslavkov.cz

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.