• Kalendář - co nás čeká

   • 24.3.2023 Dětská scéna (recitace) okresní kolo - starší žáci
    27.3.2023 Prezentiáda - krajské kolo
    29.3.2023 Plavání žáků 3. ročníku
    29.3.2023 Zeměpisná olympiáda - krajské kolo
    29.3.2023 Velikonoční dílna ve školní družině
    30.3.2023 Biologické olympiáda - okresní kolo
    31.3.2023 Plavání žáků 2. ročníku
      3.4.2023 Beseda na téma první pomoci pro žáky 8. ročníku
    11.4.2023 Zápis do prvního ročníku
   • Zápis do prvního ročníku

   • Zápis k povinné školní docházce v Základní škole Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace, proběhne v přízemí budovy školy v úterý 11. dubna 2023 od 14.00 do 17.00 hodin.

    Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte, které do 31. 8. 2023 dovrší věku šesti let nebo které v loňském roce mělo odklad.

    Co si přinést k zápisu:
          •    občanský průkaz 
          •    rodný list dítěte (osoba jiná než zákonný zástupce přinese navíc platnou plnou moc) 
          •    Vyplněnou dokumentaci (jednu ze dvou možností):
                  a)    žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 
                  b)    žádost o odklad docházky a dvě doporučení (jedno ze školního poradenského pracoviště a druhé od odborného lékaře nebo klinického psychologa) 


    Pro posouzení školní zralosti dítěte může rodičům sloužit jako pomůcka tzv. Desatero.
     

    Dokumentace ke stažení a tisku:
          •    Žádost o přijetí k povinné školní docházce česká verze, ukrajinská verze.
          •    Žádost o odklad povinné školní docházky zde.
          •    Plná moc pro osobu zastupující zákonného zástupce zde.
     

    Organizace zápisu:
    Formální část – zákonný zástupce podá jednu z žádostí. Předloží ke kontrole rodný list dítěte, svůj občanský průkaz nebo pas. Pokud není žadatel zákonným zástupcem, předloží navíc  oprávnění dítě zastupovat (plnou moc). Obdrží registrační číslo.   
    Motivační (nepovinná) část – pohovor pedagoga prvního stupně s dítětem za přítomnosti zákonného zástupce.


    Kritéria přijetí:
    1.    dítě s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, který tvoří ulice Čapkova, Čelakovského, Mánesova, Pod Vinohrady, Purkyňova, Slovanská, Sušilova, Tylova, Tyršova, Zlatá Hora ve Slavkově u Brna. (viz Obecně závazná vyhláška města Slavkov u Brna).
    2.    dítě s trvalým bydlištěm mimo školský obvod a současně navštěvuje ZŠ Tyršova jeho sourozenec
    3.    dítě bydlící ve Slavkově u Brna mimo školský obvod
    4.    ostatní

    Na ZŠ Tyršova budou otevřeny ve školním roce 2023/2024 dvě první třídy.

    Kritéria pro přijetí jsou v souladu s doporučením ombudsmana viz tato tabulka. 

   • Akce ve školním roce 2022/2023

   •  Podrobnější informace o níže uvedených akcích školy hledejte v horní nabídce Akce školy.

      21.3.2023Invenio - testování talentovaných čtvrťáčků
        8.3.2023Karneval v družině
        8.3.2023Soutěž v anglickém jazyce - okresní kolo
      22.2.2023Zeměpisná olympiáda - okresní kolo
      14.2.2023Školní kolo recitační soutěže pro 4. a 5. ročník
      10.2.2023Biologická olympiáda - školní kolo
      10.2.2023Divadlo Radost - zájezd žáků 4. ročníku
      28.1.2023Školní ples
      25.1.2023Matematická olympiáda - okresní kolo 5. a 9. ročníku
      25.1.2023Zeměpisná olympiáda - školní kolo
      13.1.2023Lyžařský výcvikový kurz
      12.1.2023Turnaj v piškvorkách
      10.1.2023 Válka s kilogramy - beseda pro 8. ročník 
    21.12.2022Vánoční zpívání
    20.12.2022Exkurze do Brna 7.A
    20.12.2022Vánoční pokusy v ZŠ Rousínov
    20.12.2022Brněnská exkurze pro 9. ročník
    20.12.2022Polytechnický projekt ve 4.B
    14.12.2022Zájezd do Vídně - 8.A a 5.A
    13.12.2022Zájezd do divadla - 5. ročník
    13.12.2022Polytechnický projekt ve 4.A
    10.12.2022Vánoční stromeček - soutěž
     9.12.2022Dějepisná olympiáda - školní kolo
     6.12.2022Anthropos - dějepisná exkurze pro 6. ročník
     5.12.2022Přebor školy v piškvorkách
     5.12.2022Mikuláš ve škole
    30.11.2022Okrskové kolo turnaje ve florbale (starší žáci)
    23.11.2022Pythagoriáda - okresní kolo
    22.11.2022ČEPS Cup - turnaj ve florbale (mladší žáci)
    18.11.2022Projektový den pro 7. ročník
      9.11.2022Úřad práce - exkurze 9.B 
      4.11.2022Exkurze na výstavu domácího zvířectva (1. a 2. ročník)
      4.11.2022Florbal - okresní kolo mladších žáků (6. a 7. ročník)
      2.11.2022Slavkovský zámek v době baroka - exkurze 8. ročníku
    25.10.2022Střední průmyslová škola chemická Brno - exkurze 9. ročníku
    25.10.2022Beseda s chovatelkou plazů - šestý ročník
    21.10.2022Úřad práce - exkurze 9.A 
    20.10.2022Pythagoriáda - matematicko-logická soutěž pro žáky 
    18.10.2022Historické památky Prahy - exkurze 8.B
    13.10.2022Veletrh středních škol (8. a 9. ročník)
    12.10.2022Divadlo Radost Brno - zájezd žáků 2. ročníku
      6.10.2022Výchovný koncert pro žáky druhého stupně
      5.10.2022Výchovný koncert pro žáky prvního stupně
      30.9.2022Okresní přebor v přespolním běhu
      23.9.2022Geologická exkurze žáků devátého ročníku
      20.9.2022Dopravní hřiště ve Vyškově - program pro IV.A
      20.9.2022Exkurze do hvězdárny Brno pro pátý ročník
      19.9.20226.A v městské knihovně
      16.9.2022Věda na zámku
      16.9.2022Výstava ovoce a zeleniny s výtvarnými díly našich žáků
      15.9.2022Dopravní hřiště ve Vyškově - program pro IV.B
        9.9.2022Festival vědy - exkurze žáků 9. ročníku
        6.9.2022 Výlet do Jungle parku - 3. ročník
        1.9.2022Slavnostní zahájení školního roku 2022-2023
      31.8.2022 Konec příprav na nový školní rok


   • Organizace školního roku 2022/2023 - prázdniny

   • Vyučování začne ve všech základních školách ve čtvrtek 1. září 2022.
    Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
    Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
    Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023. 
    Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
    Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou 13. 3. - 19. 3. 2023.
    Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
    Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
    Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

     

  • Přihlášení

  • Zvonění

   • Pátek24. 3. 2023
   • Odkazy

  • Kontakty

   • Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
   • reditel@zsslavkov.cz
   • 544 221 113
   • 725 509 033
   • Tyršova 977, Slavkov u Brna, 684 01 68401 Slavkov u Brna Czech Republic
   • i6bxgnx
   • 46270949
   • Mgr. Jiří Půček, telefon: 725 509 033, email: reditel@zsslavkov.cz
   • Mgr. Zdeněk Vičar, telefon: 544 221 113, email: zastupce@zsslavkov.cz
   • Ing. Simona Jelínková, telefon: 544 221 595, email: ekonomka@zsslavkov.cz
   • Barbora Holušová, telefon: 515 538 025, email: kancelar@zsslavkov.cz
   • Pověřenec GDPR: SEID, s.r.o. - pozici pověřence zastává Ing. Milan Seidler Sídlo: č.p. 142, 684 01 Nížkovice IČ: 066 32 017 Telefon: 724 094 634 E-mail: milan.seidler@seid.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje