Navigace

Čtvrtek 29. 10. 2020

Počet návštěv: 1887915

Kalendář - co nás čeká

14.10.2020 Začíná distanční výuka.
26.10.2020 Začínají podzimní prázdniny. 
 2.11.2020 Zatím si netroufáme ani odhadovat.

 

Distanční vzdělávání od 14. 10. 2020

Podle nařízení vlády zahájíme 14.10.2020 distanční vzdělávání všech žáků.

Od 26. 10. 2020 budou do konce října podzimní prázdniny.

Upozorňuji, že změnou zákona se tento způsob výuky stal povinným.

Podrobnosti o způsobu distančního vzdělávání na ZŠ Tyršova jsme odeslali zákonným zástupcům i žákům.

OŠETŘOVNÉ - informace v tomto dokumentu.

Školní události

Elektronický informační systém EDUPAGE

Vážení rodiče,

již třetí školního rok jsou poskytovány informace o průběhu a výsledcích vzdělávání vašich dětí předávány pomocí školního informačního systému, který je integrován do našich www stran (www.zsslavkov.cz).

Pokud se chcete připojit do školního systému, tak vpravo nahoře stisknete nabídku PŘIHLÁŠENÍ – zadáte své uživatelské jméno a heslo (obdrželi jste nebo teprve obdržíte e-mailem).

Po přihlášení vidíte mimo jiné tyto nabídky:

  • Třídní kniha: Vidíte třídní knihu třídy vašeho dítěte, je zde probrané učivo.
  • Známky: Zde naleznete přehled známek dítěte ze všech předmětů, nahoře je tlačítko PODEPSAT ZNÁMKY. Kliknutím na ně, potvrdíte, že jste je viděli. Učitelé poznají, jestli podepsal žák nebo rodič.
  • Rozvrh
  • Suplování
  • Moje docházka: Slouží jako informace o docházce a zde se zadávají omluvenky - elektronický omluvný list. 
  • Úlohy: Zde dostáváte informaci o zadaných domácích úkolech.
  • Zprávy: Obdržíte zprávy, které se týkají vašeho dítěte, nová známka, absence či zpráva od učitele. Uvnitř v nabídce NOVÝ můžete napsat novou zprávu vybrané osobě – například učiteli.
  • Nástěnka: Upozornění ze školy.
  • Další nabídky zatím nevyužijete (Odučené hodiny, Žádosti, ...).

 

Vpravo nahoře: Přepínání mezi dětmi (pokud máte ve škole více dětí) a Odhlášení z programu.

Je možné pracovat i v aplikaci pro mobilní telefon, která je ke stažení například zde.

Pokud jste heslo neobdrželi, kontaktujte školu mailem na adrese reditel@zsslavkov.cz

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.