Navigace

Čtvrtek 21. 3. 2019

Počet návštěv: 1251539

Novinky

Informace k zápisu do 1. ročníku školního roku 2019/2020

Zápis do Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace, proběhne v přízemí budovy školy ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hodin.

Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte, které do 31. 8. 2019 dovrší věku šesti let nebo které v loňském roce mělo odklad.

Co si přinést k zápisu:

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte (osoba jiná než zákonný zástupce přinese navíc platnou plnou moc)
 • Vyplněnou dokumentaci (jednu ze dvou možností):
  1. žádost o přijetí žáka do školy - žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  2. žádost o odklad docházky - žádost o odklad a dvě doporučení (jedno ze školního poradenského pracoviště a druhé od odborného lékaře nebo klinického psychologa)  

Pro posouzení školní zralosti dítěte může rodičům sloužit jako pomůcka tzv. Desatero.

Dokumentace ke stažení a tisku:

 

Organizace zápisu:

Formální část – zákonný zástupce podá jednu z žádostí. Předloží ke kontrole rodný list dítěte, svůj občanský průkaz nebo pas. Pokud není žadatel zákonným zástupcem, předloží navíc  oprávnění dítě zastupovat (plnou moc). Obdrží registrační číslo.   

Motivační (nepovinná) část – pohovor pedagoga prvního stupně s dítětem za přítomnosti zákonného zástupce.

Na ZŠ Tyršova bude v roce 2019/2020 jedna první třída pro 27 žáků.

Kritéria přijetí:

 1. dítě s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, který tvoří ulice Čapkova, Čelakovského, Mánesova, Purkyňova, Slovanská, Sušilova, Tylova, Tyršova, Zlatá Hora ve Slavkově u Brna. (viz Obecně závazná vyhláška města Slavkov u Brna č. 2/2019 ze dne 18. 2. 2019).
 2. dítě s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna mimo školský obvod a současně navštěvuje ZŠ Tyršova jeho sourozenec
 3. dítě bydlící ve Slavkově u Brna
 4. dítě bydlící mimo Slavkov u Brna a současně navštěvuje ZŠ Tyršova jeho sourozenec
 5. ostatní

 

 

Kalendář - co nás čeká

  20.3.2019 Dějepisná olympiáda - krajské kolo
  20.3.2019   Zeměpisná olympiáda - krajské kolo
  22.3.2019 Matematický klokan - školní kolo soutěže
  25.3.2019 Požární preventivní program Hasík
   1.4.2019 Beseda "Čas proměn" pro dívky 7. ročníku
   

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.