• Přednáška o československých legiích

   • 18.10.2023 08:58
   • V úterý 17. října si žáci 9. ročníků v rámci odpoledního vyučování vyslechli přednášku o československých legiích a vzniku Československa. Dozvěděli se tak více o tom, jak důležitou roli hrál v historii naší země nejen T. G. Masaryk a jeho spolupracovníci, ale zejména tělovýchovný spolek Sokol utvářející národní povědomí a také českoslovenští legionáři bojující za samostatný stát. Legionáři byli žákům představeni jako národní hrdinové, kteří byli ochotní obětovat své životy za pouhou naději na stát, který by v budoucnu byl nezávislý na habsburské monarchii. Zpestřujícím prvkem přednášky nebyly pouze fotografie, písničky a prezentace, ale především ukázky vojenské výbavy, zbraní a legionářských uniforem. Tři dobrovolníci z řad žáků se dokonce oblékli do uniforem italského, ruského a francouzského legionáře a v průběhu přednášky na sobě nechali popsat prvky uniformy. V uniformě ruského legionáře byl i přednášející Mgr. Radek Svoboda, jemuž patří velký dík za organizaci i průběh celé přednášky. Žáci si z ní odnesli nejen mnoho důležitých a zajímavých informací, ale snad i značnou úctu k mužům, bez jejichž dobrovolného vstupu do armády bychom dnes možná samostatný stát vůbec neměli. Zejména pro chlapce se tak legionáři mohli stát velice pozitivním vzorem.

   • Zpět na seznam článků
  • Kontakty

   • Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
   • 544 221 113
   • 725 509 033
   • Tyršova 977, Slavkov u Brna, 684 01 68401 Slavkov u Brna Czech Republic
   • i6bxgnx
   • 46270949
   • Mgr. Jiří Půček, telefon: 725 509 033, email: reditel@zsslavkov.cz
   • Mgr. Zdeněk Vičar, telefon: 544 221 113, email: zastupce@zsslavkov.cz
   • Ing. Simona Jelínková, telefon: 544 221 595, email: ekonomka@zsslavkov.cz
   • Barbora Holušová, telefon: 515 538 025, email: kancelar@zsslavkov.cz
   • Pověřenec GDPR: SEID, s.r.o. - pozici pověřence zastává Ing. Milan Seidler Sídlo: č.p. 142, 684 01 Nížkovice IČ: 066 32 017 Telefon: 724 094 634 E-mail: milan.seidler@seid.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje