• Základní informace

   • 2. 9. 2021 zahájila svoji činnost nově zřízená školní družina v ZŠ Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

    Ranní družina je určena všem žákům prvního stupně, kteří do školy přijdou před půl osmou ráno. Nemusí se do ní přihlašovat a ani docházka nemusí být pravidelná. Provoz začíná v 6.45 hodin a končí v 7.45 hodin.

    Odpolední družina má tři oddělení a je určena přihlášeným žákům z prvního až třetího ročníku. Její provoz se řídí vnitřním řádem školní družiny (viz záložka). Provoz začíná s koncem výuky příslušného ročníku a končí v 16.45 hodin. 

    Režim školní družiny:
    6.45 hod. - 7.45 hod. - příchod do ŠD, převážně odpočinková činnost, klidové hry, příprava na výuku,
    11.40 hod. (12.35 hod.) - 13.00 hod. - oběd, osobní hygiena, volná činnost,
    13.00 hod. - 14.45 hod. - činnost zájmová - aktivity z oblasti výchovných oborů,
    14.45 hod. - 16.45 hod. - osobní hygiena, úklid osobních věcí, postupný odchod dětí domů - kontrola v  šatnách, možné vypracování domácích úkolů, klidové činnosti.

    Školní družina je v prvozu ve dnech školního vyučování.

    Odchod žáka ze ŠD
    1) Žák odchází samostatně podle zadaných časů na zápisním lístku a nemůže se již ten den do družiny vrátit zpět.
    2) Žáka vyzvedne pomocí čipu zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba (systém BellHop).
    3) Mimořádně lze žáka uvolnit na žádost zákonného zástupce. 
    Důležité upozornění:
    Dítě není možné vyzvedávat v době hlavní činnosti (v čase od 13.00 hodin do 14.45 hodin). 

    Platby:
    Úplata za družinu je v souladu s právními předpisy stanovena na 150,-Kč na měsíc.
    Platí se ve dvou splátkách:
    * září - prosinec:  600,- Kč  splatnost do 30.9.
    * leden - červen:  900,- Kč  splatnost do 30.3.
    Platby škola přijímá bezhotovostně převodem na účet: 25325514/0600 (variabilní symbol = RČ dítěte, v poznámce prosím uveďte příjmení a jméno dítěte).      
     

     

  • Kontakty

   • Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
   • 544 221 113
   • 725 509 033
   • Tyršova 977, Slavkov u Brna, 684 01 68401 Slavkov u Brna Czech Republic
   • i6bxgnx
   • 46270949
   • Mgr. Jiří Půček, telefon: 725 509 033, email: reditel@zsslavkov.cz
   • Mgr. Zdeněk Vičar, telefon: 544 221 113, email: zastupce@zsslavkov.cz
   • Ing. Simona Jelínková, telefon: 544 221 595, email: ekonomka@zsslavkov.cz
   • Barbora Holušová, telefon: 515 538 025, email: kancelar@zsslavkov.cz
   • Pověřenec GDPR: SEID, s.r.o. - pozici pověřence zastává Ing. Milan Seidler Sídlo: č.p. 142, 684 01 Nížkovice IČ: 066 32 017 Telefon: 724 094 634 E-mail: milan.seidler@seid.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje