• Týden sportovních aktivit

   30.06.2022 11:01
   Sportovní aktivity deváťáků.

   Plávání, beach volejbal, golfový výcvik s profi trenérem, turistická vycházka s opékáním špekáčků… To je stručná charakteristika toho, jak letošní deváťáci z Tyršovky prožili závěr školního roku. Před předáním posledního vysvědčení na základní škole si žáci užili poslední společné chvíle na základní škole aktivním způsobem mimo školní lavice. Bylo vidět, jak si jednotlivé sportovní akce užívají. Ke všemu jim ještě přálo krásné počasí. Takže určitě budou tyto aktivity patřit k pěkným zážitkům ze základní školy, na které si rádi zavzpomínají. Dny pohybových aktivit jsou na Základní škole Tyršova ve Slavkově u Brna součástí dlouhodobého školního projektu „Rovná záda“.
   H.CH.
    

  • Netradiční odpolední vyučování

   29.06.2022 12:00
   Interaktivní výuka v posledním týdnu.

   Jak zabavit, ale i poučit žáky osmých a devátých ročníků a zároveň pomoci stmelení třídních kolektivů – to si vzali za cíl učitelé v rámci odpoledního červnového vyučování. Žáci byli rozděleni do osmi až desetičlenných týmů. Každý z nich měl za úkol v co nejkratším čase projít předem připravenou cca tří kilometrovou trasu poblíž zámku a golfového hřiště s pěti stanovišti a náročnými vědomostními, logickými nebo fyzickými úkoly, jichž se museli všichni účastnit. Společný start prověřil skupiny tvrdě hned na samém začátku požadavkem logického a strategického přemýšlení a se značnými rozestupy posunul žáky k dalším metám. Na těch byly připraveny otázky z českého jazyka a literatury, zeměpisu a výtvarné výchovy a také testy fyzické zdatnosti.

   Interaktivní venkovní odpolední vyučování mělo u žáků nebývalý úspěch. Zapojili se s vervou, odhodlaností a dobrou náladou. Mnozí byli motivováni odměnou natolik, že většinu trati běželi. Nejlepší, zlaté družstvo dokázalo projít připravený úsek za méně než 55 minut, nejhorší s patnáctiminutovým zpožděním. Všichni zapojení přivítali realizaci vyučování mimo prostory učeben školy.

  • Summer Games

   29.06.2022 08:15
   Angličtina hrou.

   V úterý 28. 6. 2022 proběhly tzv. letní hry. Žáci obou třetích tříd plnili na deseti stanovištích různé úkoly zaměřené na anglickou slovní zásobu, kterou si v letošním školním roce osvojili. Na jednotlivých stanovištích je čekali jejich starší spolužáci, žáci 7.A, kteří jim úkol nejprve vysvětlili a po jeho splnění bodově ohodnotili. Třeťáci se museli porvat s úkoly, kde procvičovali všechny jazykové dovednosti i gramatické vazby. Například na stanovišti nazvaném The Water Cycle museli přečíst text a seřadit obrázky podle koloběhu vody v přírodě. Poslech si procvičili při hře Simon Says, psaní pak při běhací hře na motivy slovního fotbalu. Svou kreativitu museli uplatnit hned několikrát. Vymýšleli slova na určitá písmena, popř. na určený počet písmen, na základě hmatu poznávali předměty a následně je pojmenovali anglicky. Nechyběly jednoduché hádanky, seřazování slov do vět a další. Sedmákům se práce s mladšími spolužáky líbila a věřím, že i třeťáci si hrou zpříjemnili konec školního roku. Ti nejúspěšnější byli odměněni sladkostmi.

   EJ

  • Technika pro radost

   24.06.2022 19:42
   Polytechnická soutěž spolupořádaná naší školou.

   V pátek 24. června se v ZŠ Tyršova konala oblastní polytechnická soutěž tříčlenných týmů žáků 8. ročníku pod názvem Technika pro radost. Akce se zúčastnilo 8 družstev ze 4 základních škol.
   Týmy měly za úkol vyrobit hydraulický jeřáb, podle zadané technické dokumentace. Žáci využili nejen svoji manuální zručnost, technické myšlení, ale také znalosti z fyziky. Časově náročný úkol nejlépe zvládlo družstvo ze ZŠ Křenovice. Druhé místo obsadil tým ze ZŠ Ždánice. Družstva ZŠ Tyršova Slavkov u Brna obsadila 3. místo (Matěj Králík, Miroslav Novotný a Ondřej Prokeš) a 4. místo (Petr Minks, Tomáš Vévoda a Vojtěch Horák). 
    

  • Jackie and the Giant a The Alien Grammar Show

   21.06.2022 07:21
   Divadelní představení v anglickém jazyce.

   V pondělí dne 20. 6. 2022 jsme pro žáky třetích a sedmých ročníků zprostředkovali anglické interaktivní představení. Divadelní soubor The Bear Educational Theatre tvořený dvěma herci nejdříve zahrál příběh mladé dívky Jackie. Ta utíká před zlým obrem, který rád pojídá děti. Jackie spolu s žáky musí spolupracovat, aby se zachránili. Někteří třeťáci se na chvíli sami stali herci a spontánně reagovali na angličtinu. V druhém představení dva agenti (muži v černém) hledají nebezpečného mimozemšťana. Agenti i mimozemšťan potřebují pomoc diváků, čímž se představení stává přirozeně interaktivním. Agenti nejsou úplně obratní a celý vtipný příběh vyznívá ve prospěch mimozemšťana, který není až tak nebezpečný, jak se na začátku zdálo. Hledá své dvě mimozemské děti a nakonec je najde. Herci bez problémů vtahovali žáky do příběhu a ti si mimo jiné procvičili i pravidla tvoření jednoduchých otázek. Herci naše žáky pochválili za aktivní účast a jazykové znalosti. Žáci naopak herce odměnili potleskem, z čehož usuzujeme, že se představení líbila a byla příjemným zakončením výuky anglického jazyka v tomto školním roce. EJ

  • Zájezd do Anglie

   20.06.2022 10:27
   Zahraniční zájezd očima účastníků.

   Od začátku, co jsme se dozvěděli, že se něco takového chystá, jsme se nemohli dočkat.
   A pak to přišlo. Najednou jsme stáli v Yorku, starobylém bývalém hlavním městě Anglie. Z mého pohledu to bylo to nejhezčí město, které jsem kdy viděla. Procházeli jsme krásnými uličkami s malebnými obchůdky. Také jsme si prohlédli katedrálu York Minster s obrovskými vitrážemi.
   Ubytováni jsme byli u přidělených rodin v okolí Yorku. Dostávali jsme od nich večeře a také jídlo na naše výlety. Byli jsme rádi za možnost si popovídat s rodilými mluvčími anglicky a poznat, jak to chodí v anglických rodinách.
   Další dny jsme strávili procházením se po přírodě. Například po Yorkshire Dales s nádherným výhledem po okolí nebo po křídových útesech, kde jsme s nadšením pozorovali papuchálky, vodní ptáky s oranžovýma nožkama a zobáky. Také jsme navštívili přístavní město Whitby, kde si většina z nás pochutnala na vyhlášeném fish and chips. Poslední den v Anglii jsme přijeli autobusem k naší závěrečné zastávce, a tou byl Londýn. Pro někoho hřeb našeho výletu, pro jiného pouze velkoměsto. Tak či tak to byla zajímavá a určitě užitečná zkušenost a za spatření památek, jako třeba Big Ben, Buckinghamský palác nebo Tower Bridge, jsme všichni vděční. Prohlédnout jsme si je mohli při projížďce na lodi po řece Temži i z obrovského London Eye.
   Všichni tento zájezd hodnotíme kladně. Každý zde našel to, co se mu líbí. Rozhodně to bylo skvělé ukončení 9. ročníku a naučný a zajímavý zážitek, na který jen tak hned nezapomeneme.
   Moc děkujeme všem, kteří organizovali tento výlet. Paní učitelce Neužilové, Janíkové a také sympatickým a trpělivým řidičům. Zvlášť děkujeme paní učitelce Evě Jankové za to, že vše perfektně zařídila a vedla.
   Jsem zvědavá, co zde napíšou studenti po návštěvě Anglie příští rok místo mě. Podle mě budou minimálně stejně nadšení jako náš ročník.
   Soňa Kyselová

  • Kontakty

   • Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
   • reditel@zsslavkov.cz
   • 544 221 113
   • 725 509 033
   • Tyršova 977, Slavkov u Brna, 684 01 68401 Slavkov u Brna Czech Republic
   • i6bxgnx
   • 46270949
   • Mgr. Jiří Půček, telefon: 725 509 033, email: reditel@zsslavkov.cz
   • Mgr. Zdeněk Vičar, telefon: 544 221 113, email: zastupce@zsslavkov.cz
   • Ing. Simona Jelínková, telefon: 544 221 595, email: ekonomka@zsslavkov.cz
   • Barbora Holušová, telefon: 515 538 025, email: kancelar@zsslavkov.cz
   • Pověřenec GDPR: SEID, s.r.o. - pozici pověřence zastává Ing. Milan Seidler Sídlo: č.p. 142, 684 01 Nížkovice IČ: 066 32 017 Telefon: 724 094 634 E-mail: milan.seidler@seid.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje