• Okresní kolo Zeměpisné olympiády

   22.02.2024 18:52

   Ve středu 21. 2. 2024 a ve čtvrtek 22. 2. 2024 ve Vyškově proběhlo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Do boje jsme vyslali zástupce všech tří kategorií. Obsahem olympiády byla práce s mapou, tematicky zaměřený test geografických znalostí a praktická část. Reprezentovali nás Tomáš Janek, Štěpán Maleňák, Tomáš Nepomucký, Petr Novotný, Barbora Blažková a Diana Macháčková. Naši žáci se mezi soutěžícími základních škol a gymnázií neztratili. Ba naopak. Nejlepšího výsledku dosáhl Petr Novotný ze 7.A, který zvítězil v kategorii B. Všem účastníkům patří dík za reprezentaci školy. Peťovi budeme fandit 27. března, kdy se bude v Brně konat krajské kolo olympiády.

   EJ

  • Poezie je stále živá - školní kolo recitační soutěže

   23.02.2024 08:04

   Dne 21. února se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže, jehož se zúčastnilo třináct dětí čtvrtých a pátých ročníků. Na vybraných básnických textech měly předvést svůj talent, precizní výslovnost a zvučný přednes. Musely též ovládnout trému, aby je nezradila paměť nebo tón hlasu před náročných publikem spolužáků a spolužaček a zkoumavých okem poroty, kterou představovaly třídní učitelky.
   Do okresního kola recitační soutěže, které se uskuteční dne 13. března 2024 v Domě dětí ve Vyškově, nakonec postoupily z vítězné zlaté pozice Vilma Karkošková z 5. A s básní Jiřího Žáčka Jak šli bratři pro kládu a Anna Mazurová ze 4. A s Popelkou Miloše Kratochvíla na místě druhém. Bronzovou příčku obsadil Kryštof Ficbauer ze 4. B s básní Páni kluci a čestné uznání si odnesla Gabriela Pecháčková z 5. B, které se povedlo přednést celou baladu Vodník K. J. Erbena.
   Gratulujeme všem vítězům! Ocenění za snahu, trpělivost a odvahu však náleží všem recitátorům.

  • Karneval ve školní družině

   20.02.2024 11:09

   Na karneval, který se konal v pátek 16.února se děti připravovaly celý týden.
   Vyprávěli jsme si o tradicích masopustu, děti si vyrobily karnevalové masky, namalovaly klauna a vytvořily výzdobu do třídy i tělocvičny, kde vyvrcholil celý týden karnevalem, který byl plný radosti a vzrušení.
   Děti překvapily netradičními i tradičními kostýmy. I paní vychovatelky se proměnily v pohádkové bytosti.
   Program zpestřil klaun s animačním programem. Společný tanec rozproudil veselou atmosféru. Nechyběly však ani soutěže a hry, za které děti dostaly malou odměnu.
   Moc jsme si to užili a těšíme se na další společně strávené odpoledne.

   Hana Křížová - vychovatelka

  • Ples ZŠ Tyršova

   19.02.2024 15:39

   V sobotu 17. 2. 2024 se konal již 29. ples ZŠ Tyršova. 
   Slavnostně ho tradiční polonézou zahájili žáci 8. a 9. ročníku. Poté se již plesová zábava rozjela naplno. K tanci i poslechu hrála vyškovská skupina Panorama a taneční parket se brzy zaplnil do posledního místečka. Návštěvníky plesu kromě dobré hudby potěšila jistě i bohatá tombola. Šťastní výherci si tak mohli domů odnést např. televizi, tablet, poukaz na zájezd nebo třeba sadu kvalitního vína. Avšak ani ti, kteří tentokrát neměli šťastnou ruku a nic nevyhráli, jistě nelitovali, že na ples přišli.
   Poděkování patří všem sponzorům a dárcům, kteří přispěli do tomboly, rodičům a členům Spolku rodičů a přátel ZŠ Tyršova za pomoc při přípravě plesu, Mgr. Haně Charvátové, která s našimi žáky polonézu nacvičila, i žákům Taneční školy Vyškov za jejich vystoupení. Výtěžek plesu využije Spolek rodičů a přátel ZŠ Tyršova na podporu akcí pořádaných pro žáky naší školy.

  • Druhý ročník v divadle

   20.02.2024 07:26

   Ve čtvrtek 15.2.2024 se žáci druhého ročníku vypravili do divadla Radost v Brně na představení s názvem „A pak se to stalo!“ . Veselé každodenní příběhy současných dětí, věci, kterými dospělí straší děti ve snaze je vychovávat, ale i poučné názorné, místy až vědecké pomůcky, to všechno bylo součástí veselého, hravého představení, po kterém za dětmi do sálu přišli jeho tvůrci a zajímali se o názory, ale i zkušenosti samotných dětí.
   Druháci si užili nejen představení, ale ve velké míře i zájem a diskusi s dospělými, ocenili skvělé výkony herců i důmyslné rekvizity a slíbili, že se do divadla velmi brzy rádi vrátí.
    

  • Chemická olympiáda - školní kolo

   20.02.2024 21:27

   Dne 12. 2. se na Tyršovce konalo školní kolo chemické olympiády. S úlohami, které přesahují probírané učivo v hodinách chemie, se nejlépe popasovala Sára Šemorová z 9. A, za kterou se umístila Natálie Foltínová z 9. B. Obě děvčata zvládla domácí přípravu i školní test velmi dobře a budou Tyršovku reprezentovat v okresním kole ve Vyškově. Děvčatům děkujeme za práci navíc a přejeme hodně štěstí v okresním kole.

  • Okresní soutěž v konverzaci v anglickém jazyce

   20.02.2024 08:06

   Naši školu letos v okresním kole soutěže v anglickém jazyce reprezentoval Tadeáš Rábik z 9.A.
   Bylo těžké nominovat ze školního kola pouze jednoho do Vyškova, protože výkony ostatních zúčastněných deváťáků byly tentokrát velice vyrovnané.
   Nicméně Tadeáš zvládl absolvovat jak poslechový a gramatický test, tak i konverzaci na vylosované téma.
   Se svým výkonem byl spokojen a náleží mu 12. příčka v okresním kole.
   Tímto mu děkujeme za účast a reprezentaci. 

  • Beseda o kyberbezpečnosti

   15.02.2024 12:46

   Pro žáky pátých ročníků byla ve středu 14. února připravena beseda o kyberbezpečnosti. S tím, jak se stále více oblastí našeho života přesouvá do online prostoru, rostou i možnosti jejich zneužívání. Hackeři, viry, pfishing, manipulace a podvody s daty a hesly, zneužívání účtů, dezinformace, hoaxy… Slovo kyberbezpečnost se ve společnosti skloňuje stále častěji. A právě na téma bezpečnosti v online prostředí si s dětmi přišel popovídat pan Bc. David Chomča. Žáci měli možnost zjistit, jaké konkrétní nástrahy na ně mohou na internetu čekat. Ale také si odnesli praktické tipy, jakým způsobem se mohou bránit a jak případnému nebezpečí předejít. Dětem se beseda s následnou diskusí velmi líbila a už teď se těší na příště.
    

  • Matematická olympiáda

   13.02.2024 08:00

   Žáci z pátého a devátého ročníku základních škol okresu si ve středu 24. ledna poměřili své síly na okresním kole předmětové olympiády ve Vyškově. Řešení zapeklitých příkladů se v obou kategoriích zúčastnili také reprezentanti naší školy. Mezi páťáky se  umístila Vilma Karkošková na sedmém místě a Sára Šimková skončila jedenáctá.  Mezi nejstaršími obsadil Tadeáš Rábik šesté místo, Diana Macháčková skončila sedmá a Patrik Stanislav se umístil na jedenácté příčce. 

  • Olympiáda v českém jazyce

   01.02.2024 08:06

   V letošním školním roce probíhá již 50.ročník této soutěže, která je určena žákům 8. a 9. tříd a ve druhé kategorii také žákům ze středních škol.
   Základního kola se v ZŠ Tyršova zúčastnilo šest žáků z devátých tříd, z nichž do okresního kola ve Vyškově postoupila Zuzana Svobodová z 9.A. Zde řešila úkoly z gramatiky, úkoly týkající se významu slov, pracovala s uměleckým textem, měla porozumět ustáleným spojením. Nejvíce času potřebovala na vypracování slohového úkolu. Psala slohovou práci, jejíž zadání znělo: „Kdybych měla stroj času, kam bych se podívala“.
   Zuzka byla při řešení všech úkolů velmi úspěšná. Z celkového počtu 24 soutěžících ze základních škol a víceletých gymnázií okresu Vyškov obsadila osmé místo, a vzorně tak reprezentovala naši školu. 

  • Kontakty

   • Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
   • 544 221 113
   • 725 509 033
   • Tyršova 977, Slavkov u Brna, 684 01 68401 Slavkov u Brna Czech Republic
   • i6bxgnx
   • 46270949
   • Mgr. Jiří Půček, telefon: 725 509 033, email: reditel@zsslavkov.cz
   • Mgr. Zdeněk Vičar, telefon: 544 221 113, email: zastupce@zsslavkov.cz
   • Ing. Simona Jelínková, telefon: 544 221 595, email: ekonomka@zsslavkov.cz
   • Barbora Holušová, telefon: 515 538 025, email: kancelar@zsslavkov.cz
   • Pověřenec GDPR: SEID, s.r.o. - pozici pověřence zastává Ing. Milan Seidler Sídlo: č.p. 142, 684 01 Nížkovice IČ: 066 32 017 Telefon: 724 094 634 E-mail: milan.seidler@seid.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje