• Školní kolo Zeměpisné olympiády

   24.01.2024 14:11

   V úterý 23. 1. 2024 si žáci naší školy mohli poměřit své zeměpisné znalosti. Patnáct soutěžících ze šestých až devátých tříd se zapojilo do školního kola Zeměpisné olympiády. Její náplní byla práce s atlasem a test geografických znalostí. Ve třech kategoriích si prověřili své schopnosti vyhledávat geografické informace, znalosti o přírodě i lidské společnosti. Nejúspěšnějšími řešiteli v kategorii A se stali hoši ze 6.A, v pořadí Tomáš Janek, Štěpán Maleňák a Lukáš Vlčík. V kategorii B skončil na prvním místě Tomáš Nepomucký ze 7.B, o bod méně získal Petr Novotný ze 7.A a třetí místo patří Míši Svobodové ze 7.A. Výhercem kategorie C se stala Diana Macháčková z 9.A, druhé místo pak náleží Barboře Blažkové ze stejné třídy. Třetím nejlepším byl Daniel Morris z 8.B. První dva z každé kategorie budou reprezentovat naši školu v okresním kole, které se bude konat 21. února ve Vyškově.

  • Dějepisná olympiáda - okresní kolo

   24.01.2024 11:10

   Dějepisná olympiáda je soutěž jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností.  Tematické zaměření letošního už 53. ročníku této soutěže zní: „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.”. Dějepisná olympiáda je postupovou soutěží a organizuje se ve čtyřech kolech – školní, okresní, krajské a celostátní. 
   V okresním kole ve Vyškově reprezentovali naši školu Zuzana Svobodová, Barbora Blažková a Richard Gach, všichni z 9.A, kteří uspěli v základním kole. Okresní kolo ve Vyškově proběhlo ve středu 17. ledna za účasti 50 žáků ze základních škol a víceletých gymnázií. Naši tři soutěžící se umístili v první třetině výsledkové listiny. Předvedli velmi dobré znalosti z historie naší země. 

  • Lyžařský výcvik 2024

   17.01.2024 11:19

   Ve dnech od 7. 1. 2024 do 12. 1. 2024 se jako každý rok vydala Základní škola Tyršova na lyžařský výcvik do Zlatých Hor do krásného Hotýlku u Pekina. Lyžařského výcviku se účastnilo celkem 50 dětí sedmého ročníku se čtyřmi instruktory. Výcvik i s ohledem na příznivé povětrnostní a sněhové podmínky probíhal v plném rozsahu a žáci mohli využít celou sjezdovku na přírodním sněhu. Velkého pokroku dosahovali všichni účastníci kurzu ať už začátečníci či pokročilí, lyžaři nebo snowboardisti. Instruktoři využívali k výcviku nejrůznější moderní způsoby zaměřené na rozvoj carvingových technik. Kromě kvalitního lyžování si žáci užili volnočasové zábavy v podobě různých her a soutěží. K dispozici bylo také skvělé zázemí v hotýlku, kde mohli žáci navštívit wellness nebo si zahrát bowling.
   Kurz si všichni náramně užili. Navíc se pobyt obešel bez zranění a onemocnění.
   Příští rok se opět budeme těšit na další ročník znovu v Hotýlku u Pekina a přát si minimálně tak krásné počasí a na sníh bohaté svahy.

  • Beseda s redaktorkou

   10.01.2024 12:37

   V úterý 9. 1. 2024 měli žáci devátého ročníku mimořádnou příležitost seznámit se s prací redaktorů a redaktorek v České televizi. Naše bývalá žákyně Veronika Červinková jim popsala, jak se stát novinářkou (redaktorkou) a jaké to je pracovat ve veřejnoprávním médiu. Samozřejmě bylo součástí prezentace i vysvětlení, jakým způsobem se zpravodajství připravuje. 
   Žáci také mohli klást otázky nejen k samotné práci, ale také k možnosti studovat na školách, jejichž absolvování je nutné pro uplatnění v televizním zpravodajském světě.
   Celá beseda se nesla v přátelském duchu. Přispěla tak k rozvoji mediální gramotnosti a byla vhodným doplňkem kariérového poradenství v naší škole. 

  • Hackni svůj mozek

   08.01.2024 15:34

   V pondělí 8. ledna se ve 4. A a 4. B uskutečnil program Hackni svůj mozek. Paní lektorky žáky provedly tématy mozek a emoce, talenty, cíle a sny a hackni svoje sociální sítě. Zaobíraly se společně s dětmi zvládáním emocí, nastavením správných návyků, tvořením splnitelných cílů a využitím vlastního potenciálu a svých silných stránek jak ku vlastnímu prospěchu, tak i v osvojování efektivní komunikace se spolužáky a kamarády. V neposlední chvíli také zazněla otázka správného a chytrého používání sociálních sítí a ochrany před kyberšikanou.
   Tématu se žáci věnovali 4 vyučovací hodiny, a proto mohli problematiku pochopit v souvislostech a naučit se nové, pro život prospěšné dovednosti. Díky programu byli žáci motivováni k vhodnému trávení volného času a k práci na rozvíjení svých schopností a dovedností.

  • Předvánoční návštěva Krakova

   01.01.2024 11:59

   Deštivého rána dne 21. prosince 2023 se žáci 9.A a 9.B vydali na exkurzi do vánočního Krakova. Dlouhou cestu jsme si zkrátili referáty, které si žáci měli dopředu připravit. Sebe navzájem obohatili spoustou informací nejen o městě samotném, ale i o geografii a historii Polska, nechybělo ani představení známých polských osobností ze světa literatury, vědy, církve či hudby. Dozvěděli jsme se o chvílích, kdy historie naší země byla těsně provázaná s polskou, co je typickým polským jídlem a mnoho dalších zajímavostí o našem severním sousedovi. V Krakově jsme prošli nádvořími královského hradu Wawel, který leží na levém břehu řeky Visly, viděli jsme draka chrlícího oheň, navštívili jsme krakovskou historickou židovskou čtvrť Kazimierz včetně jedné synagogy a hřbitova. Potom jsme se vydali doprovázeni nepřízní počasí na hlavní náměstí Rynek, kde jsme si společně prohlédli krytou tržnici zvanou Sukiennice a hlavně jsme nasávali atmosféru tradičních vánočních trhů. I přes slabý déšť, který nás doprovázel téměř celý den, jsme si exkurzi společně užili, škoda jen, že naše dojmy a zážitky zkalily smutné zprávy z Prahy.

   EJ

  • Vánoční výchovný koncert

   15.01.2024 12:29

   Nedílnou součástí výchovy mladých lidí je i osvěta na poli kulturním. V období předvánočním se navíc podařilo propojit tematiku vzdělávací s tematikou vánoční. Ve čtvrtek 21. 12. 2023 vystoupila v tělocvičně školy špičková bluegrassová kapela Poutníci. 
   V první části koncertu se posluchači seznámili s principy bluegrassové hudby na známých písních propojených skvělým komentářem kapelníka Jiří Póly. Poslechli si celou řadu písní v profesionálním provedení a zcela jistě si tak rozšířili hudební obzory. V druhé části pak zazněly vánoční písně a koledy, které si většina žáků s kapelou s chutí zazpívala. 

  • Vánoce s Tyršovkou

   30.12.2023 17:48

   Po letech Vánočních akademií v tělocvičně a později kulturním domě, po několika natočených vánočních pořadech covidové a postcovidové éry jsme tentokrát realizovali nový způsob  předvánočního programu. Pozvali jsme rodiče do venkovního areálu školy na společné zpívání koled a vánočních písniček.
   Areál vyzdobili žáci druhého stupně, paní učitelky nachystaly pro návštěvníky teplý čaj, zajistili jsme osvětlení, zvukovou aparaturu a večerní program mohl začít.
   Vystoupení dětí připravily učitelky prvního stupně a za doprovodu kláves si některé známé koledy zazpívali s dětmi i jejich rodiče. Naštěstí vydrželo také počasí a celá akce tak mohla proběhnout podle plánu. Na závěr si pak rodiče mohli vzít na chuť vyzdobený perníček a na památku přáníčko.   

  • Beseda žáků 9. ročníku o přechodu ze základní na střední školu

   15.01.2024 12:30

   Ve středu 13. prosince měli žáci devátého ročníku speciální hodinu, ve které je navštívila bývalá žákyně školy Monika Leitnerová. V obou třídách s žáky probrala problematiku přechodu ze základní na střední školu. Nejen z výukového, ale i z psychologického a sociálního hlediska. Beseda pro zúčastněné byla velmi zajímavá a podnětná. Monika sama nyní studuje posledním rokem na Gymnáziu Brno, Elgartova a žáci se tedy dozvěděli i o zkušenostech ze studia na této populární a vyhledávané střední škole.

  • MegaBrouci Brno (exkurze žáků 6. ročníku)

   15.01.2024 12:31

   Žáci šestého ročníku se dne 11.12. 2023 zúčastnili expozice MegaBrouci na brněnském výstavišti, kde jsme společně zhlédli extrémně zvětšené exponáty hmyzu žijícího v našem kraji a zároveň jsme se dozvěděli řadu nových informací, které mohou žáci využít i v hodinách přírodopisu. Součástí výstavy byl i audiobox, v němž si návštěvníci mohli soustředěně poslechnout broučí zvuky. Byly zde vystaveny i velkoformátové fotografie dvaceti bezobratlých živočichů, kteří žijí na nedaleké Pálavě, a dalších několik fotografií živočišných druhů (převážně bezobratlých) z lokality právě vyhlašované CHKO Soutok.

  • Kontakty

   • Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
   • 544 221 113
   • 725 509 033
   • Tyršova 977, Slavkov u Brna, 684 01 68401 Slavkov u Brna Czech Republic
   • i6bxgnx
   • 46270949
   • Mgr. Jiří Půček, telefon: 725 509 033, email: reditel@zsslavkov.cz
   • Mgr. Zdeněk Vičar, telefon: 544 221 113, email: zastupce@zsslavkov.cz
   • Ing. Simona Jelínková, telefon: 544 221 595, email: ekonomka@zsslavkov.cz
   • Barbora Holušová, telefon: 515 538 025, email: kancelar@zsslavkov.cz
   • Pověřenec GDPR: SEID, s.r.o. - pozici pověřence zastává Ing. Milan Seidler Sídlo: č.p. 142, 684 01 Nížkovice IČ: 066 32 017 Telefon: 724 094 634 E-mail: milan.seidler@seid.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje