• Okresní soutěž v konverzaci v anglickém jazyce

   20.02.2024 08:06

   Naši školu letos v okresním kole soutěže v anglickém jazyce reprezentoval Tadeáš Rábik z 9.A.
   Bylo těžké nominovat ze školního kola pouze jednoho do Vyškova, protože výkony ostatních zúčastněných deváťáků byly tentokrát velice vyrovnané.
   Nicméně Tadeáš zvládl absolvovat jak poslechový a gramatický test, tak i konverzaci na vylosované téma.
   Se svým výkonem byl spokojen a náleží mu 12. příčka v okresním kole.
   Tímto mu děkujeme za účast a reprezentaci. 

  • Beseda o kyberbezpečnosti

   15.02.2024 12:46

   Pro žáky pátých ročníků byla ve středu 14. února připravena beseda o kyberbezpečnosti. S tím, jak se stále více oblastí našeho života přesouvá do online prostoru, rostou i možnosti jejich zneužívání. Hackeři, viry, pfishing, manipulace a podvody s daty a hesly, zneužívání účtů, dezinformace, hoaxy… Slovo kyberbezpečnost se ve společnosti skloňuje stále častěji. A právě na téma bezpečnosti v online prostředí si s dětmi přišel popovídat pan Bc. David Chomča. Žáci měli možnost zjistit, jaké konkrétní nástrahy na ně mohou na internetu čekat. Ale také si odnesli praktické tipy, jakým způsobem se mohou bránit a jak případnému nebezpečí předejít. Dětem se beseda s následnou diskusí velmi líbila a už teď se těší na příště.
    

  • Matematická olympiáda

   13.02.2024 08:00

   Žáci z pátého a devátého ročníku základních škol okresu si ve středu 24. ledna poměřili své síly na okresním kole předmětové olympiády ve Vyškově. Řešení zapeklitých příkladů se v obou kategoriích zúčastnili také reprezentanti naší školy. Mezi páťáky se  umístila Vilma Karkošková na sedmém místě a Sára Šimková skončila jedenáctá.  Mezi nejstaršími obsadil Tadeáš Rábik šesté místo, Diana Macháčková skončila sedmá a Patrik Stanislav se umístil na jedenácté příčce. 

  • Olympiáda v českém jazyce

   01.02.2024 08:06

   V letošním školním roce probíhá již 50.ročník této soutěže, která je určena žákům 8. a 9. tříd a ve druhé kategorii také žákům ze středních škol.
   Základního kola se v ZŠ Tyršova zúčastnilo šest žáků z devátých tříd, z nichž do okresního kola ve Vyškově postoupila Zuzana Svobodová z 9.A. Zde řešila úkoly z gramatiky, úkoly týkající se významu slov, pracovala s uměleckým textem, měla porozumět ustáleným spojením. Nejvíce času potřebovala na vypracování slohového úkolu. Psala slohovou práci, jejíž zadání znělo: „Kdybych měla stroj času, kam bych se podívala“.
   Zuzka byla při řešení všech úkolů velmi úspěšná. Z celkového počtu 24 soutěžících ze základních škol a víceletých gymnázií okresu Vyškov obsadila osmé místo, a vzorně tak reprezentovala naši školu. 

  • Všeobecná primární prevence ve čtvrtých třídách

   30.01.2024 15:21

   V pondělí 29. ledna uspořádala v naší škole obecně prospěšná společnost Podané ruce dvouhodinový preventivní program určený pro žáky čtvrtého ročníku. Jedná se o prevenci ve smyslu předcházení rizikovému chování. Tyto programy se snaží ovlivnit postoje žáků tak, aby se rizikovým jevům vyhnuli nebo k jejich počátku došlo co nejpozději v průběhu jejich vývoje.
   Programy jsou vázány na konkrétní období školní docházky, aby měly co největší účinek.
   Mgr. Anna Dalecká se věnovala postupně žákům a žákyním obou čtvrtých tříd, pro které to není první akce podobného typu. Všichni doufáme, že bude mít na zúčastněné pozitivní vliv.

  • Škola rytmu ve školní družině

   30.01.2024 10:30

   V pátek 26. 1. 2024 proběhl ve školní družině hudební projektový den. Opět jsme si pozvali odborníka na slovo vzatého, pana Pavla Břízu, který nejmladší žáky příjemným odpolednem provázel. 
   Program byl zaměřen na rytmické nástroje. Hlavním bodem pak byla hra na bicí soupravu. Ale žáci si mohli vyzkoušet i jiné rytmické nástroje a předměty. Škola rytmu všechny zaujala a možná se časem mezi našimi žáky objeví nový John Bonham, Ringo Starr nebo Pavel Bříza. 

  • Školní kolo Zeměpisné olympiády

   24.01.2024 14:11

   V úterý 23. 1. 2024 si žáci naší školy mohli poměřit své zeměpisné znalosti. Patnáct soutěžících ze šestých až devátých tříd se zapojilo do školního kola Zeměpisné olympiády. Její náplní byla práce s atlasem a test geografických znalostí. Ve třech kategoriích si prověřili své schopnosti vyhledávat geografické informace, znalosti o přírodě i lidské společnosti. Nejúspěšnějšími řešiteli v kategorii A se stali hoši ze 6.A, v pořadí Tomáš Janek, Štěpán Maleňák a Lukáš Vlčík. V kategorii B skončil na prvním místě Tomáš Nepomucký ze 7.B, o bod méně získal Petr Novotný ze 7.A a třetí místo patří Míši Svobodové ze 7.A. Výhercem kategorie C se stala Diana Macháčková z 9.A, druhé místo pak náleží Barboře Blažkové ze stejné třídy. Třetím nejlepším byl Daniel Morris z 8.B. První dva z každé kategorie budou reprezentovat naši školu v okresním kole, které se bude konat 21. února ve Vyškově.

  • Dějepisná olympiáda - okresní kolo

   24.01.2024 11:10

   Dějepisná olympiáda je soutěž jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností.  Tematické zaměření letošního už 53. ročníku této soutěže zní: „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.”. Dějepisná olympiáda je postupovou soutěží a organizuje se ve čtyřech kolech – školní, okresní, krajské a celostátní. 
   V okresním kole ve Vyškově reprezentovali naši školu Zuzana Svobodová, Barbora Blažková a Richard Gach, všichni z 9.A, kteří uspěli v základním kole. Okresní kolo ve Vyškově proběhlo ve středu 17. ledna za účasti 50 žáků ze základních škol a víceletých gymnázií. Naši tři soutěžící se umístili v první třetině výsledkové listiny. Předvedli velmi dobré znalosti z historie naší země. 

  • Lyžařský výcvik 2024

   17.01.2024 11:19

   Ve dnech od 7. 1. 2024 do 12. 1. 2024 se jako každý rok vydala Základní škola Tyršova na lyžařský výcvik do Zlatých Hor do krásného Hotýlku u Pekina. Lyžařského výcviku se účastnilo celkem 50 dětí sedmého ročníku se čtyřmi instruktory. Výcvik i s ohledem na příznivé povětrnostní a sněhové podmínky probíhal v plném rozsahu a žáci mohli využít celou sjezdovku na přírodním sněhu. Velkého pokroku dosahovali všichni účastníci kurzu ať už začátečníci či pokročilí, lyžaři nebo snowboardisti. Instruktoři využívali k výcviku nejrůznější moderní způsoby zaměřené na rozvoj carvingových technik. Kromě kvalitního lyžování si žáci užili volnočasové zábavy v podobě různých her a soutěží. K dispozici bylo také skvělé zázemí v hotýlku, kde mohli žáci navštívit wellness nebo si zahrát bowling.
   Kurz si všichni náramně užili. Navíc se pobyt obešel bez zranění a onemocnění.
   Příští rok se opět budeme těšit na další ročník znovu v Hotýlku u Pekina a přát si minimálně tak krásné počasí a na sníh bohaté svahy.

  • Beseda s redaktorkou

   10.01.2024 12:37

   V úterý 9. 1. 2024 měli žáci devátého ročníku mimořádnou příležitost seznámit se s prací redaktorů a redaktorek v České televizi. Naše bývalá žákyně Veronika Červinková jim popsala, jak se stát novinářkou (redaktorkou) a jaké to je pracovat ve veřejnoprávním médiu. Samozřejmě bylo součástí prezentace i vysvětlení, jakým způsobem se zpravodajství připravuje. 
   Žáci také mohli klást otázky nejen k samotné práci, ale také k možnosti studovat na školách, jejichž absolvování je nutné pro uplatnění v televizním zpravodajském světě.
   Celá beseda se nesla v přátelském duchu. Přispěla tak k rozvoji mediální gramotnosti a byla vhodným doplňkem kariérového poradenství v naší škole. 

  • Kontakty

   • Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
   • 544 221 113
   • 725 509 033
   • Tyršova 977, Slavkov u Brna, 684 01 68401 Slavkov u Brna Czech Republic
   • i6bxgnx
   • 46270949
   • Mgr. Jiří Půček, telefon: 725 509 033, email: reditel@zsslavkov.cz
   • Mgr. Zdeněk Vičar, telefon: 544 221 113, email: zastupce@zsslavkov.cz
   • Ing. Simona Jelínková, telefon: 544 221 595, email: ekonomka@zsslavkov.cz
   • Barbora Holušová, telefon: 515 538 025, email: kancelar@zsslavkov.cz
   • Pověřenec GDPR: SEID, s.r.o. - pozici pověřence zastává Ing. Milan Seidler Sídlo: č.p. 142, 684 01 Nížkovice IČ: 066 32 017 Telefon: 724 094 634 E-mail: milan.seidler@seid.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje