• Tyršovka v republikovém kole PREZENTIÁDY

   15.09.2021 09:04
   Úspěch Terezky a Natalky

   Ve čtvrtek 9. 9. 2021 nejlepší týmy z České a Slovenské republiky změřily své prezentační schopnosti na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Soutěžící si opět mohli vybrat ze dvou přidělených témat, na které prezentaci zpracovali. Oproti nominačnímu kolu je ale čekal také kontext, který byl pro každý tým zvlášť vylosován. Jednalo se o popis situace, ve které se prezentující nachází.  Odborná porota pak hodnotila slovní projev, vizuální kvalitu, týmovou spolupráci, nápaditost zpracování i pohotovost reakcí soutěžících.
   Do grandfinále Prezentiády se náš tým „TerNat“ ve složení Terezie Schwecová a Natalie Mikšíková (obě z 9. B třídy) propracoval přes nominační kolo a vítězství v online kole, která se uskutečnila na jaře tohoto roku.
   Dívky rozhodně neměly snadný úkol, staly se z nich dobrovolnice v domově důchodců a pro naše seniory vytvořily prezentaci na téma: „Kde jsou hranice?“. Ve velké konkurenci se rozhodně neztratily, a i když neskončily na „bedně“, prokázaly úžasnou týmovou spolupráci a výborné prezentační schopnosti. 
   Oběma děvčatům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. 

  • Co je nového na startu školního roku

   07.09.2021 10:19
   Tyršovka po prázdninách

   Mohlo by se zdát, že o prázdninách, když ve škole nejsou žáci a neprobíhá výuka, zeje škola prázdnotou a nic se tam neděje. Opak je ale pravdou! Prázdniny využíváme k tomu, abychom školní prostředí ještě vylepšili a opravili, co je potřeba. Téměř každým rokem je třeba nově vymalovat. Letos všechny stěny dostaly bílou barvu, což je velká změna oproti dosavadní oranžové. V prvním patře zmizelo staré dřevěné obložení. Chodby zdobí nové nástěnky, plakáty a obrazy a hlavně menší děti mají určitě radost z pěkných výukových panelů na zdech a herních prvků na podlaze. O přestávkách si tak mohou třeba zopakovat roční období, měsíce v roce nebo si zaskákat panáka či změřit, jak daleko doskočí z místa. Díky sponzorům se nám podařilo vybudovat novou venkovní učebnu, kterou jistě ocení žáci i učitelé zvláště v teplém počasí. Také didaktické vybavení školy bylo obnoveno a doplněno. Modernizovali jsme i výpočetní techniku. Paní učitelka v první třídě může k výuce využít nový moderní digitální dotykový panel a některé starší třídy byly vybaveny novými dataprojektory. Došlo také k reorganizaci kabinetů a vylepšení jejich prostředí.
   Kromě toho bylo třeba připravit podmínky pro provoz nově zřízené školní družiny, která nahradila odloučené pracoviště druhé základní školy.
   Doufáme, že všechny tyto změny přispějí k tomu, že se žáci i učitelé budou ve škole cítit dobře a společně zvládneme jistě náročný školní rok v pohodě, klidu a bez větších problémů.

  • Zahájení školního roku

   05.09.2021 13:54
   2021 - 2022

   Ve středu 1. září ožila škola příchodem dětí. Žáci druhého až devátého ročníku se po nutném testování usadili ve třídách, ale slavnostní zahájení školní docházky nových prvňáčků proběhlo ve venkovním areálu školy. Svoje ratolesti tak mohli v tento významný den doprovodit rodiče i v době mimořádných hygienických opatření. 
   Nejmenší žáčky přivítal pan ředitel Mgr. Jiří Půček společně s panem starostou Bc. Michalem Boudným a paní místostarostkou Ing. Marií Jedličkovou. Popřáli jim, aby do školy chodili rádi a učení je bavilo.
   Pak už se nejmladším školákům věnovaly jejich třídní učitelky, které je také zavedly do jejich učeben, kde na žáčky čekalo malé překvapení ve formě balíčků a malých dárečků.
   Všichni doufáme, že nový školní rok už snad proběhne obvyklým způsobem.
    

  • Pohybové aktivity deváťáků

   29.06.2021 11:06
   Pravidelné sportovní zakončení školního roku.

   Jak zakončili žáci devátých ročníků na Základní škole Tyršova ve Slavkově u Brna svoji povinnou školní docházku? Kromě jiných akcí měli možnost účastnit se dnů pohybových aktivit, které jsou již několik let součástí dlouhodobého školního programu Rovná záda. Deváťáci opustili školní lavice a vydali se na turistickou vycházku s opékáním špekáčků. Další den pak měli zajištěný golfový výcvik pod vedením zkušeného trenéra v areálu slavkovského golfového resortu.
   Při akcích přálo žákům krásné počasí. Bylo vidět, že si sportovní aktivity užívají. Určitě budou takto strávené společné chvíle patřit k jejich hezkým vzpomínkám na období, které strávili na základní škole.
   hch

  • Kalibro - výsledky devátého ročníku

   28.06.2021 10:16
   Srovnání výsledků našich deváťáků s jinými školami.

   Naše deváté třídy se jako každý rok zúčastnily srovnávacích testů v matematice, českém jazyce, anglickém jazyce, humanitním základu, přírodovědném základu a ekonomii. Tato srovnání neslouží jen jako porovnání znalostí našich deváťáků, ale slouží vedení školy i k zamyšlení, na které oblasti je třeba se více zaměřit a úroveň kterých je třeba alespoň udržovat.
   Letos byl specifický rok díky převaze distančního vzdělávání. Výsledky nás ovšem velmi překvapily. Protože zadání bylo stejné jako v předchozím roce, bylo možné srovnávat výsledky i v rámci posledních dvou let. A letošní data jsou nad průměrem v rámci více než stovky testovaných škol z celé republiky a to včetně víceletých gymnázií. Dá se tedy hovořit o velmi úspěšném roce. 

   V níže uvedeném dokumentu můžete vidět letošní výsledky i historii srovnávání.

   Kalibro.xls

  • Kontakty

   • Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
   • reditel@zsslavkov.cz
   • 725 509 033
   • Tyršova 977, Slavkov u Brna, 684 01
   • i6bxgnx
   • 46270949
   • Mgr. Jiří Půček, telefon: 725 509 033, email: reditel@zsslavkov.cz
   • Mgr. Zdeněk Vičar, telefon: 544 221 113, email: zastupce@zsslavkov.cz
   • Ing. Simona Jelínková, telefon: 544 221 595, email: ekonomka@zsslavkov.cz
   • Barbora Holušová, telefon: 515 538 025, email: kancelar@zsslavkov.cz
   • Pověřenec GDPR: SEID, s.r.o. - pozici pověřence zastává Ing. Milan Seidler Sídlo: č.p. 142, 684 01 Nížkovice IČ: 066 32 017 Telefon: 724 094 634 E-mail: milan.seidler@seid.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje