• Žijeme na Slavkovsku

   21.03.2024 11:12

   V rámci přípravy na volbu povolání se 20. března 2024 zúčastnili žáci osmého ročníku projektu zaměřeného na středoškolské vzdělávání ve Slavkově u Brna a jeho okolí. Kromě interaktivní aplikace ke zjištění předpokladů pro budoucí volbu školy se žáci obou osmých tříd vypravili do areálu ISŠ Slavkov na prohlídku školy a na zahájení výstavní  části akce Žijeme na Slavkovsku. 
   Výstava byla pořádána v rámci realizace projektu MAP IV rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna ve spolupráci s ISŠ.  

  • Biologická olympiáda - okresní kolo pro žáky 8. a 9. ročníku

   21.03.2024 10:56

   Žákyně 8. B třídy Eliška Křivánková a Anna Dundálková, které úspěšně postoupily ze školního kola Biologické olympiády, se 19. března ve Vyškově zúčastnily kola okresního. Téma letošního ročníku je „Jak se žije v lužním lese“ a obě dívky měly vypracovat vstupní úkol. Vybraly si zajímavá témata – Eliška vyráběla „Kvarteto listnatých stromů“ a Anička doma chovala „Listonoha amerického“. Ve Vyškově potom v nelehké konkurenci měřily svoje síly v teoretickém testu, praktickém poznávání přírodnin a laboratorní práci. Eliška vybojovala 4. místo a zajistila si tak postup do krajského kola, Anička obsadila 12. místo. Oběma děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Elišce přejeme hodně úspěchů v kole krajském.

   Petra Janíková

  • Soutěž v recitaci

   15.03.2024 22:30

   V polovině března proběhlo ve Vyškově okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna, jehož se zúčastnily i recitátorky z naší školy. V kategorii mladších žáků nás reprezentovaly Vilma Karkošková z 5.A, která recitovala báseň od J. Žáčka Jak šli bratři pro kládu, a Anička Mazurová z 4.A, od níž si porota vyslechla recitaci básně M. Kratochvíla Popelka. V kategorii starších žáků se soutěže zúčastnily dvě dívky ze 7.A, Míša Svobodová a Eliška Daňková. Obě si pro odbornou porotu připravily recitaci jedné z balad od K. E. Erbena. Míša si vybrala báseň Vodník a Eliška Zlatý kolovrat.
   Ani jedna z dívek se sice neumístila mezi vítězi své kategorie, ale přesto jim patří naše velké uznání za nadšení, s jakým do soutěže šly, a hlavně za jejich neskutečnou snahu a čas, který recitaci obětovaly. Vždyť naučit se nazpaměť celou baladu není žádná hračka! Všem čtyřem recitátorkám tedy děkujeme a přejeme jim mnoho zdaru v dalších ročnících soutěže.

  • Chemická olympiáda - okresní kolo

   04.03.2024 14:05

   V pátek 1. března se ve Vyškově uskutečnilo okresní kolo chemické olympiády. Naši školu reprezentovaly Sára Šemorová a Natálie Foltínová. Děvčata se musela popasovat nejen s náročnými úkoly teoretické i laboratorní části, ale také s nevýhodou domácího prostředí vyškovských škol. Na stupně vítězů to sice těsně nevyšlo, ale i tak Tyršovka může oslavit velmi pěkné 4. místo Sáry a 6. místo Natky. Gratulujeme k velmi pěkným umístěním a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

  • Velikonoční dílnička v Domě dětí a mládeže

   01.03.2024 11:11

   Poslední únorové a první březnové dny si mohly děti prvních až čtvrtých ročníků Tyršovky ve spolupráci s Domem dětí a mládeže vyzkoušet práci v keramické dílně. Připraveno pro ně bylo velikonoční tvoření s cílem vyrobit jarní dekoraci - zajíčka nesoucího kraslice. Pro některé děti to bylo vůbec první seznámení s keramickou hlínou. Naučily se ji zpracovávat, lisovat, tvarovat, dozvěděly se také, jak se dál výtvor suší a jak se vypaluje v keramické peci. Velikonoční vajíčka také barvily a osvojovaly si způsob jejich glazování.
   Velikonoční dílnička měla u dětí velký ohlas a všechny se již nemohou dočkat svých hotových výrobků. Děkujeme touto cestou paní Martínkové a paní Ondruškové za perfektní přípravu, organizaci a průběh celé akce a těšíme se zase někdy příště!

  • Virtuálně v elektrárně - exkurze do jaderné elektrárny

   01.03.2024 11:15

   Zdroje energie - i to je jedno z témat výuky chemie. A v dnešní době téma velmi aktuální. Deváťáci dostali v odpoledním vyučování příležitost se podívat do jedněch z nejstřeženějších prostor v zemi. Do jaderné elektrárny v Dukovanech. Návštěva byla virtuální za využití prostředků výpočetní techniky.
   V programu, který připravila společnost ČEZ, a.s. se žáci dověděli, jak elektrárna pracuje, kolik energie vyrobí, co do budoucna plánuje i co musí člověk udělat pro to, aby mohl v jaderné elektrárně pracovat.
   Na závěr jsme si všichni mohli i zasoutěžit.

  • Okresní kolo Zeměpisné olympiády

   22.02.2024 18:52

   Ve středu 21. 2. 2024 a ve čtvrtek 22. 2. 2024 ve Vyškově proběhlo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Do boje jsme vyslali zástupce všech tří kategorií. Obsahem olympiády byla práce s mapou, tematicky zaměřený test geografických znalostí a praktická část. Reprezentovali nás Tomáš Janek, Štěpán Maleňák, Tomáš Nepomucký, Petr Novotný, Barbora Blažková a Diana Macháčková. Naši žáci se mezi soutěžícími základních škol a gymnázií neztratili. Ba naopak. Nejlepšího výsledku dosáhl Petr Novotný ze 7.A, který zvítězil v kategorii B. Všem účastníkům patří dík za reprezentaci školy. Peťovi budeme fandit 27. března, kdy se bude v Brně konat krajské kolo olympiády.

   EJ

  • Poezie je stále živá - školní kolo recitační soutěže

   23.02.2024 08:04

   Dne 21. února se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže, jehož se zúčastnilo třináct dětí čtvrtých a pátých ročníků. Na vybraných básnických textech měly předvést svůj talent, precizní výslovnost a zvučný přednes. Musely též ovládnout trému, aby je nezradila paměť nebo tón hlasu před náročných publikem spolužáků a spolužaček a zkoumavých okem poroty, kterou představovaly třídní učitelky.
   Do okresního kola recitační soutěže, které se uskuteční dne 13. března 2024 v Domě dětí ve Vyškově, nakonec postoupily z vítězné zlaté pozice Vilma Karkošková z 5. A s básní Jiřího Žáčka Jak šli bratři pro kládu a Anna Mazurová ze 4. A s Popelkou Miloše Kratochvíla na místě druhém. Bronzovou příčku obsadil Kryštof Ficbauer ze 4. B s básní Páni kluci a čestné uznání si odnesla Gabriela Pecháčková z 5. B, které se povedlo přednést celou baladu Vodník K. J. Erbena.
   Gratulujeme všem vítězům! Ocenění za snahu, trpělivost a odvahu však náleží všem recitátorům.

  • Karneval ve školní družině

   20.02.2024 11:09

   Na karneval, který se konal v pátek 16.února se děti připravovaly celý týden.
   Vyprávěli jsme si o tradicích masopustu, děti si vyrobily karnevalové masky, namalovaly klauna a vytvořily výzdobu do třídy i tělocvičny, kde vyvrcholil celý týden karnevalem, který byl plný radosti a vzrušení.
   Děti překvapily netradičními i tradičními kostýmy. I paní vychovatelky se proměnily v pohádkové bytosti.
   Program zpestřil klaun s animačním programem. Společný tanec rozproudil veselou atmosféru. Nechyběly však ani soutěže a hry, za které děti dostaly malou odměnu.
   Moc jsme si to užili a těšíme se na další společně strávené odpoledne.

   Hana Křížová - vychovatelka

  • Ples ZŠ Tyršova

   19.02.2024 15:39

   V sobotu 17. 2. 2024 se konal již 29. ples ZŠ Tyršova. 
   Slavnostně ho tradiční polonézou zahájili žáci 8. a 9. ročníku. Poté se již plesová zábava rozjela naplno. K tanci i poslechu hrála vyškovská skupina Panorama a taneční parket se brzy zaplnil do posledního místečka. Návštěvníky plesu kromě dobré hudby potěšila jistě i bohatá tombola. Šťastní výherci si tak mohli domů odnést např. televizi, tablet, poukaz na zájezd nebo třeba sadu kvalitního vína. Avšak ani ti, kteří tentokrát neměli šťastnou ruku a nic nevyhráli, jistě nelitovali, že na ples přišli.
   Poděkování patří všem sponzorům a dárcům, kteří přispěli do tomboly, rodičům a členům Spolku rodičů a přátel ZŠ Tyršova za pomoc při přípravě plesu, Mgr. Haně Charvátové, která s našimi žáky polonézu nacvičila, i žákům Taneční školy Vyškov za jejich vystoupení. Výtěžek plesu využije Spolek rodičů a přátel ZŠ Tyršova na podporu akcí pořádaných pro žáky naší školy.

  • Kontakty

   • Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
   • 544 221 113
   • 725 509 033
   • Tyršova 977, Slavkov u Brna, 684 01 68401 Slavkov u Brna Czech Republic
   • i6bxgnx
   • 46270949
   • Mgr. Jiří Půček, telefon: 725 509 033, email: reditel@zsslavkov.cz
   • Mgr. Zdeněk Vičar, telefon: 544 221 113, email: zastupce@zsslavkov.cz
   • Ing. Simona Jelínková, telefon: 544 221 595, email: ekonomka@zsslavkov.cz
   • Barbora Holušová, telefon: 515 538 025, email: kancelar@zsslavkov.cz
   • Pověřenec GDPR: SEID, s.r.o. - pozici pověřence zastává Ing. Milan Seidler Sídlo: č.p. 142, 684 01 Nížkovice IČ: 066 32 017 Telefon: 724 094 634 E-mail: milan.seidler@seid.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje