• Ekologický koutek

   04.08.2017 09:17
   V roce 2007 se podařilo získat dotaci z programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách a vznikl tak "Ekologický koutek".
    

   Na podzim roku 2007 jsme požádali MŠMT o poskytnutí dotace v rámci projektu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007.

   Náš projekt uspěl a tak jsme získali dotaci ve výši 80.000,--Kč od MŠMT.

   Cílem projektu je přiblížit žákům výuku předmětů z praktického hlediska. Využít nových metod výuky - skupinové vyučování a práce v týmu. Umožnit přímé pozorování vývoje různých druhů rostlin. Vybudovat v žácích vztah k životnímu prostředí z hlediska jeho funkčnosti, estetiky a dopadu na život celé lidské společnosti. Seznámit žáky s péčí o okrasnou a praktickou část zahrady v různé fázi růstu. Ukázat odbornou a nutnou péči o umělý ekosystém.

   Naše škola je zařazena do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou.

    

  • Kvalita a přiměřenost pro všechny

   04.08.2017 09:18
   Od 1.9.2012 do 28.2.2015 probíhal na naší škole projekt v rámci OPVK EUpeníze školám s názvem "Kvalita a přiměřenost pro všechny".
    

   Realizace projektu je dokončena k 28.2.2015. Všechny klíčové aktivity byly realizovány a všechny požadované výstupy byly naplněny.
   V klíčových aktivitách - individualizace I/1, II/1, III/1, V/1 byla možnost lépe přizpůsobit výuku dětem na prvním stupni (dělení na skupiny v jednom předmětu) a bylo více času možné věnovat se dětem s výukovými obtížemi. Na druhém stupni se věnovali díky individualizaci žáci rozdělení do skupin těm předmětům, které si vybrali dle svého zájmu. Některé výukové předměty zůstávají natrvalo součástí výukových plánů školy.
   V klíčových aktivitách - inovace I/2, V/2 byly vytvořeny sady materiálů, které slouží a budou sloužit jak kantorům k výuce, tak žákům k procvičování učiva a domácí přípravě.
   Klíčové aktivity orientované na další vzdělávání pedagogických pracovníků - I/3, III/3, V/3, VI/3 přinesly učitelům další podklady pro výuku a zvyšování její kvality.
   Celý projekt významně pomohl škole při realizaci ŠVP - zvýšila se kvalita výuky a bylo možné se díky individualizaci přiměřeně věnovat jednotlivým žákům. Také materiální zázemí a vybavení školy je po skončení projektu na vyšší úrovni.

   Celkové prostředky získané školou: 1 589 210,- Kč.


    

  • Kontakty

   • Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
   • reditel@zsslavkov.cz
   • 544 221 113
   • 725 509 033
   • Tyršova 977, Slavkov u Brna, 684 01 68401 Slavkov u Brna Czech Republic
   • i6bxgnx
   • 46270949
   • Mgr. Jiří Půček, telefon: 725 509 033, email: reditel@zsslavkov.cz
   • Mgr. Zdeněk Vičar, telefon: 544 221 113, email: zastupce@zsslavkov.cz
   • Ing. Simona Jelínková, telefon: 544 221 595, email: ekonomka@zsslavkov.cz
   • Barbora Holušová, telefon: 515 538 025, email: kancelar@zsslavkov.cz
   • Pověřenec GDPR: SEID, s.r.o. - pozici pověřence zastává Ing. Milan Seidler Sídlo: č.p. 142, 684 01 Nížkovice IČ: 066 32 017 Telefon: 724 094 634 E-mail: milan.seidler@seid.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje