• Rovná záda

   • 17.10.2022 11:08
   • Od 1.9.2010 probíhá dlouhodobý projekt Optimalizace pohybového režimu školy - základ prevence poruch držení těla (zkráceně "Rovná záda").
   • O projektu

    V souladu se školním vzdělávacím programem, se zaměřením a vybavením školy se vedení ZŠ Tyršova spolu s pedagogy rozhodlo věnovat zvýšenou pozornost zdraví dětí a jejich životnímu stylu. Jelikož děti tráví asi jednu třetinu celkové aktivní části dne ve škole, měla by škola ke zdravému způsobu života své žáky vychovávat.
    Poruchy držení těla získané v dětství mají v pozdějším věku výraznou souvislost s bolestivostí páteře a nosných kloubů. Ovlivnění a snížení nevhodných zátěžových faktorů v denním životě dětí má příznivý efekt nejen na podpůrně pohybový systém, ale i na celkové zdraví.

    Ve spolupráci s odborníky (rehabilitační lékař, dětská lékařka a fyzioterapeut) hodlá škola věnovat zvýšenou pozornost těmto problémům. Po diagnostice poruch budou následovat i opatření k nápravě v oblasti (úprava režimu, využití kompenzačních pomůcek, nepovinný předmět – zdravotní tělesná výchova).

    Na základě stanoveného harmonogramu probíhá každý rok měření stavu držení těla u dětí 2. – 5. ročníků. Kineziologický rozbor provádí fyzioterapeut rehabilitačního pracoviště B.Braun Avitum Austerlitz ve Slavkově u Brna.
    Děti jsou na základě výsledku měření zařazeny do tří skupin: 1. norma, 2. vadné držení těla - VDT 3. skolióza – kyfóza/kyfóza. Výsledek vyšetření obdrží zákonný zástupce dítěte.
    Pro žáky 2. až 5. ročníků nabízí škola v rámci dlouhodobého projektu „Rovná záda“ možnost prevence a nápravy VDT formou nepovinného předmětu Zdravotní tělesná výchova (ZTV) a také zařazením prvků nápravných cvičení přímo do výuky tělesné výchovy. Výuka ZTV bude probíhat jedenkrát týdně v tělocvičně ZŠ Tyršova.
    Škola také opatřila učebnu počítačů novými židlemi, které jsou určeny pro tzv. dynamické sezení. I to by mělo přispět k nápravě vadného držení těla a to u všech dětí u nás ve škole.

     

    Změny v projektu "Rovná záda" - výuka ZTV ve školním roce 2022/2023

    Dlouhodobý školní projekt „Rovná záda“ je ve škole realizován již dvanáct let a přináší pozitivní výsledky týkající se prevence a nápravy vadného držení těla dětí. Hlavní součástí tohoto projektu byla výuka předmětu Zdravotní tělesná výchova (ZTV).

    Od předloňského školního roku ovšem došlo k částečným úpravám v organizaci tohoto projektu. Zdravotní tělesná výchova, která je nedílnou součástí projektu, se ve čtvrtém a pátém ročníku stala součástí výuky Tělesné výchovy. Děti z družiny zase mohou navštěvovat kroužek Rovná záda, který pořádáme ve spolupráci ČUS  a Regionálním spolkem, z.s.. Tento kroužek tak nahradil nepovinný předmět Zdravotní tělesná výchova. 

     

   • Zpět na seznam článků
  • Kontakty

   • Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
   • reditel@zsslavkov.cz
   • 544 221 113
   • 725 509 033
   • Tyršova 977, Slavkov u Brna, 684 01 68401 Slavkov u Brna Czech Republic
   • i6bxgnx
   • 46270949
   • Mgr. Jiří Půček, telefon: 725 509 033, email: reditel@zsslavkov.cz
   • Mgr. Zdeněk Vičar, telefon: 544 221 113, email: zastupce@zsslavkov.cz
   • Ing. Simona Jelínková, telefon: 544 221 595, email: ekonomka@zsslavkov.cz
   • Barbora Holušová, telefon: 515 538 025, email: kancelar@zsslavkov.cz
   • Pověřenec GDPR: SEID, s.r.o. - pozici pověřence zastává Ing. Milan Seidler Sídlo: č.p. 142, 684 01 Nížkovice IČ: 066 32 017 Telefon: 724 094 634 E-mail: milan.seidler@seid.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje