• Implementace ICT techniky do výuky

   • 04.08.2017 09:29
   • Od 1.2.2011 do 31.12.2011 probíhal na naší škole projekt z OP VK - Implementace ICT techniky do výuky v souladu s ŠVP.
     
   • Cílem projektu byla implementace výpočetní techniky výuky podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen ŠVP ZV) ZŠ Slavkov, Tyršova.
    Projekt byl rozdělen na několik klíčových aktivit (KA 01 až KA 03). Aby byla zajištěna hladká implementace ŠVP bylo pořízeno nezbytné zařízení (KA 01), které přispěje k lepší výuce na škole. Pak na základě nových technických zařízení a vybudování lokální sítě pedagogové ze všech předmětů vytvářeli prezentace a pracovní listy v elektronické formě (KA 02), které následně použijívají pro výuku od 1.9.2011 (KA 03).
    Díky projektu byly v rámci KA 01 pořízeny 2 dataprojektory, 7 notebooků a bude provedeno zasíťování školy. Aby pedagogové vhodným způsobem používali nové zařízení, byli zaškoleni na práci v nové síti a na tvorbu materiálů. Celkem bylo inovováno 11 předmětů - ČJ, NJ, AJ, MAT, PŘIR, ZEM, DĚJ, Fyz, Chem, Práce s počítačem a předměty Výchovy (hudební výchova, estetická výchova, výchova k občanství).

    Bylo pro žáky také pořízeno 14 notebooků pro práci s elektronickými výukovými materiály (KA 03) - mobilní počítačová učebna.
    Díky výše popsaným plánovaným aktivitám jsou vytvořeny takové podmínky, aby se mohli pedagogové věnovat stejným dílem žákům více i méně nadaným. Pořízením ICT technologií a zasíťováním školy je vytvořeno vhodné zázemí pro tvorbu i implementaci výukových materiálů.

    Celkové způsobilé výdaje činily 2 545 646,00 Kč.

     

   • Zpět na seznam článků
  • Kontakty

   • Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
   • reditel@zsslavkov.cz
   • 544 221 113
   • 725 509 033
   • Tyršova 977, Slavkov u Brna, 684 01 68401 Slavkov u Brna Czech Republic
   • i6bxgnx
   • 46270949
   • Mgr. Jiří Půček, telefon: 725 509 033, email: reditel@zsslavkov.cz
   • Mgr. Zdeněk Vičar, telefon: 544 221 113, email: zastupce@zsslavkov.cz
   • Ing. Simona Jelínková, telefon: 544 221 595, email: ekonomka@zsslavkov.cz
   • Barbora Holušová, telefon: 515 538 025, email: kancelar@zsslavkov.cz
   • Pověřenec GDPR: SEID, s.r.o. - pozici pověřence zastává Ing. Milan Seidler Sídlo: č.p. 142, 684 01 Nížkovice IČ: 066 32 017 Telefon: 724 094 634 E-mail: milan.seidler@seid.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje