Navigace

Čtvrtek 29. 10. 2020

Čtvrtek 29. 10. 2020

Školní poradenské pracoviště

 

Mgr. Soňa Nakoukalová

(přízemí, sborovna, konzultační místnost)

kontakty prostřednictvím Edupage 

konzultační hodiny:

  • ve středu 13:00 - 14:00, případně po dohodě v jiném termínu

 

Standardní činnosti výchovného poradce:

  • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
  • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství
  • základní skupinová i individuální šetření k volbě povolání
  • poradenství zákonným zástupcům  
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
  • zajišťování skupinových návštěv žáků v informačních poradenských střediscích úřadů práce
  • podávání informací o možnostech dalšího studia
  • podávání informací o podmínkách příjímacích řízení na střední školy

 

 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.