• Metodik primární prevence

   •  

    Mgr. Nicol Stavělová

    (přízemí, místnost ŠPP)

    kontakty prostřednictvím Edupage 

    konzultační hodiny: termín lze dohodnout telefonicky nebo pomocí zpráv v systému edupage (doporučujeme nečekat s řešením problémů a nebát se kontaktu se školou - metodikem prevence)

    Standartní činnosti metodika prevence:

    • vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP) na škole
    • prevence sociálně-patologických jevů na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování,...)
    • koordinace preventivních aktivit v oblasti prevence zneužívání návykových látek a dalšího rizikového chování
    • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů
    • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
    • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů a zajištění těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
    • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy

     

    Naše škola již několik let pracuje podle Minimálního programu prevence. V tomto programu se zaměřujeme na minimalizaci rizikového chování dětí a mládeže, mezi něž zejména patří::

    • šikanování a násilí
    • kyberšikana (sexting, kybergbrooming, kyberstalking a stalking)
    • kriminalita, delikvence, vandalismus
    • záškoláctví
    • užívání návykových látek, anabolik a medikamentů
    • syndrom týraných a zneužívaných dětí
    • sekty a sociálně patologická náboženská hnutí
    • xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus
    • gambling (patologické hráčství)
    • komerční sexuální zneužívání dětí

     

    Užitečné webové stránky:

    www.bezpecne-online.cz - vzdělávací server, který se zaměřuje především na děti a dospívající, cílem tohoto serveru je podporovat u dětí bezpečné a sebejisté používání internetu i nových komunikačních technologií,
    www.kybersikana.eu - webová stránka je určena nejenom dětem, ale i jejich rodičům, obsahuje zajímavé články týkající se této problematiky a snaží se dětem i rodičům poradit, jak se s tímto novodobým problémem vyrovnat,
    http://www.e-bezpeci.cz - zde naleznete články, odborné texty, výzkumné studie, materiály týkající se kyberšikany, kybergroomingu, sextingu, stalkingu a Facebooku.
    www.odrogach.cz - název hovoří za vše

  • Kontakty

   • Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
   • 544 221 113
   • 725 509 033
   • Tyršova 977, Slavkov u Brna, 684 01 68401 Slavkov u Brna Czech Republic
   • i6bxgnx
   • 46270949
   • Mgr. Jiří Půček, telefon: 725 509 033, email: reditel@zsslavkov.cz
   • Mgr. Zdeněk Vičar, telefon: 544 221 113, email: zastupce@zsslavkov.cz
   • Ing. Simona Jelínková, telefon: 544 221 595, email: ekonomka@zsslavkov.cz
   • Barbora Holušová, telefon: 515 538 025, email: kancelar@zsslavkov.cz
   • Pověřenec GDPR: SEID, s.r.o. - pozici pověřence zastává Ing. Milan Seidler Sídlo: č.p. 142, 684 01 Nížkovice IČ: 066 32 017 Telefon: 724 094 634 E-mail: milan.seidler@seid.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje