• Speciální pedagog a výchovné poradenství pro žáky s SVP

   •  

    Mgr. Nicol Stavělová

    (přízemí, místnost ŠPP)

    kontakty:

    • prostřednictvím zprávy v Edupage 
    • telefonicky: 515 537 334 

     

    konzultační hodiny:

    • pondělí 13.00 - 14.00
    • pátek      8.00 - 9.00

     

    Standardní činnosti výchovného poradce

    • metodická podpora při přípravě, realizaci a vyhodnocení PLPP (plán pedagogické podpory) pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně a při sestavování IVP (individuální vzdělávací plán).
    • evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
    • péče o žáky mimořádně nadané
    • spolupráce s třídními učitelkami a asistentkami pedagoga 
    • spolupráce při řešení výchovných problémů, svolávání výchovných komisí pro jednání s rodiči
    • spolupráce s speciálními pedagogickými pracovišti

     

    Školní speciální pedagog

    Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Jeho služby mohou využít žáci, jejich rodiče a samozřejmě také pedagogové a pracovníci této školy.

    Ke školnímu speciálnímu pedagogovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Školní speciální pedagog pracuje s jednotlivými žáky či žákovskými skupinami. K individuální systematické práci je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní speciální pedagog se řídí etickým kodexem a je vázán mlčenlivostí.
     

    Děti / žáci mohou školního speciálního pedagoga vyhledat, když mají problémy s učením, nevědí, jak se učit, mají potíže se soustředěním apod. Mohou využít:
    • individuální konzultace při studijním selhávání, při specifických či nespecifických poruchách učení či při výchovných obtížích a poruchách chování;
    • individuální hodiny reedukace (náprav) jako žák se specifickými poruchami učení;
    • individuální konzultace a podporu jako mimořádně talentované a nadané dítě;
    • konzultace o problémech s učením, vztahy s vrstevníky, učiteli, rodiči apod.

     

    Rodiče mohou se školním speciálním pedagogem individuálně konzultovat:
    • studijní a výchovné problémy dětí;
    • použití metod reedukace specifických poruch učení a forem práce v domácím prostředí;
    • doporučení vhodných pomůcek a podpůrných opatření;
    • individuální podporu talentovaného a mimořádně nadaného dítěte;
    • v případě zájmu možnost společného setkávání s jinými rodiči dětí se specifickými poruchami učení.

     

    Pedagogové mohou úzce spolupracovat se školním speciálním pedagogem a konzultovat:
    • individuálně výukové a výchovné problémy žáků;
    • volbu vhodných výukových metod a strategií spolu s formou reedukace;
    • podporu a pomoc při vytváření i hodnocení individuálních vzdělávacích plánů pro žáky;
    • cílenou formu podpory u jednotlivých žáků ve spolupráci s asistentem pedagoga.

  • Kontakty

   • Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
   • 544 221 113
   • 725 509 033
   • Tyršova 977, Slavkov u Brna, 684 01 68401 Slavkov u Brna Czech Republic
   • i6bxgnx
   • 46270949
   • Mgr. Jiří Půček, telefon: 725 509 033, email: reditel@zsslavkov.cz
   • Mgr. Zdeněk Vičar, telefon: 544 221 113, email: zastupce@zsslavkov.cz
   • Ing. Simona Jelínková, telefon: 544 221 595, email: ekonomka@zsslavkov.cz
   • Barbora Holušová, telefon: 515 538 025, email: kancelar@zsslavkov.cz
   • Pověřenec GDPR: SEID, s.r.o. - pozici pověřence zastává Ing. Milan Seidler Sídlo: č.p. 142, 684 01 Nížkovice IČ: 066 32 017 Telefon: 724 094 634 E-mail: milan.seidler@seid.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje