• Základní informace

   •  

    Základní informace

    Školu navštěvuje ve školním roce 2023/24 439 žáků. Ve škole pracuje 32 pedagogických pracovníků. Veškeré administrativní a ekonomické práce vykonává jedna ekonomka a jedna administrativní pracovnice. Opravu, údržbu, topení a úklid mají na starosti jeden školník a čtyři uklízečky.

    Školní vzdělávací program

    Vyučujeme ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu ŠVP ZV 2022.  

    Nultý ročník (edukativně stimulační skupiny)

    Prvňáčci, kteří jsou zapsáni na naši školu, mají možnost se svými rodiči absolvovat "nultý ročník". Jedná se o několik hodin spolupráce s budoucí vyučující v první třídě. Cílem je napomoci dítěti ke snadnějšímu přechodu na školní docházku. Chceme ukázat rodičům, jak se s dětmi v první třídě pracuje a jak s nimi pracovat při domácí přípravě. 

    Kroužky 

    V mimoškolních aktivitách plně spolupracujeme s DDM Slavkov u Brna a se sportovními oddíly (volejbal, atletika, kopaná). Nabízíme také prostory pro pořádání zájmového vzděláváním dalším institucím. V rámci projektů z OP JAK nabízíme také zájmové aktivity.

    Školní knihovna

    K rozvoji čtenářské gramotnosti se snažíme přispět i činností školní knihovny. Ta se nachází v prvním poschodí - učebna českého jazyka.  Je zde umístěno téměř 2000 knih různých žánrů (např. dobrodružná četba, pohádky, dívčí četba, množství encyklopedií), k dispozici máme doporučenou četbu pro jednotlivé ročníky. 
    Knihovnu vede paní učitelka Mgr. Věra  Dobešová.
    Otevírací doba: v úterý od 12.35 do 13.30.
    Knihy půjčujeme bezplatně, bez čtenářského průkazu, každý čtenář  se pouze ohlásí u paní učitelky, která půjčované knihy eviduje. 

    Kromě knih v českém jazyce je k dispozici i četba v jazyce anglickém. Na starosti tuto knihovničku má paní učitelka Mgr. Eva Janková.

    Veřejnost a škola

    O dění ve škole informujeme průběžně na těchto www stranách. Významné akce jsou pak uveřejňovány ve Slavkovském zpravodaji nebo v regionálním tisku. Při škole pracuje zájmové sdružení Spolek přátel ZŠ Tyršova Slavkov u Brna (dříve Klub přátel školy). Jeho cílem je pomáhat vedení školy sdružovat finanční prostředky. Ty jsou použity pro naše žáky např. na nákup odměn na konci školního roku, příspěvky na lyžařský výcvik, na výjezdy do zahraničí apod. Prostředky plynou z darů rodičů a příznivců naší školy. Významným zdrojem je také školní ples pořádaný pravidelně počátkem února a dary sponzorů.
    Naši žáci mají možnost zúčastnit se výuky v prostorách slavkovského zámku a městské knihovny.

  • Kontakty

   • Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
   • 544 221 113
   • 725 509 033
   • Tyršova 977, Slavkov u Brna, 684 01 68401 Slavkov u Brna Czech Republic
   • i6bxgnx
   • 46270949
   • Mgr. Jiří Půček, telefon: 725 509 033, email: reditel@zsslavkov.cz
   • Mgr. Zdeněk Vičar, telefon: 544 221 113, email: zastupce@zsslavkov.cz
   • Ing. Simona Jelínková, telefon: 544 221 595, email: ekonomka@zsslavkov.cz
   • Barbora Holušová, telefon: 515 538 025, email: kancelar@zsslavkov.cz
   • Pověřenec GDPR: SEID, s.r.o. - pozici pověřence zastává Ing. Milan Seidler Sídlo: č.p. 142, 684 01 Nížkovice IČ: 066 32 017 Telefon: 724 094 634 E-mail: milan.seidler@seid.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje