Navigace

Neděle 16. 12. 2018

Neděle 16. 12. 2018
 • 12. 10. 2018 Celostátní soutěž pro žáky osmého a devátého ročníku.
 • 15. 10. 2018 Spolupráce mezi lidmi různých věkových skupin.
 • 4. 10. 2018 Pořádali jsme základní kolo fotbalového turnaje.
 • 2. 10. 2018 Atletický závod ve Vyškově.
 • 2. 10. 2018 Prohlubování čtenářské gramotnosti v šestém ročníku.
 • 1. 10. 2018 Žáci VIII. A  navštívili Prahu. 
 • 1. 10. 2018 Projektový den zaměřený na brannou výchovu.
 • 27. 9. 2018 Tradiční podzimní exkurze. 
 • 25. 9. 2018 Čtvrtý ročník na dopravním hřišti.
 • Edupage - elektronický informační systém

  Vážení rodiče,

  od minulého školního roku jsou poskytovány informace o průběhu a výsledcích vzdělávání vašich dětí předávány pomocí školního informačního systému, který je integrován do našich www stran (www.zsslavkov.cz).

  Pokud se chcete připojit do školního systému, tak vpravo nahoře stisknete nabídku PŘIHLÁŠENÍ – zadáte své uživatelské jméno a heslo (obdrželi jste nebo teprve obdržíte e-mailem).

  Po přihlášení vidíte mimo jiné tyto nabídky:

  • Třídní kniha: Vidíte třídní knihu třídy vašeho dítěte, je zde probrané učivo.
  • Známky: Zde naleznete přehled známek dítěte ze všech předmětů, nahoře je tlačítko PODEPSAT ZNÁMKY. Kliknutím na ně, potvrdíte, že jste je viděli. Učitelé poznají, jestli podepsal žák nebo rodič.
  • Rozvrh
  • Suplování
  • Moje docházka: Slouží jako informace o docházce a zde se zadávají omluvenky - elektronický omluvný list. 
  • Úlohy: Zde dostáváte informaci o zadaných domácích úkolech.
  • Zprávy: Obdržíte zprávy, které se týkají vašeho dítěte, nová známka, absence či zpráva od učitele. Uvnitř v nabídce NOVÝ můžete napsat novou zprávu vybrané osobě – například učiteli.
  • Nástěnka: Upozornění ze školy.
  • Další nabídky zatím nevyužijete (Odučené hodiny, Žádosti, ...).

   

  Vpravo nahoře: Přepínání mezi dětmi (pokud máte ve škole více dětí) a Odhlášení z programu.

  Pokud jste heslo neobdrželi do konce prvního zářijového týdne, kontaktujte školu mailem na adrese reditel@zsslavkov.cz

 • Výuka angličtiny s rodilým mluvčím

  Ve školním roce 2018-2019 si pronajalo Jazykové studio Engbrno v naší škole učebnu. Výuka probíhá ve stejném termínu (pondělí odpoledne) po celý školní rok (cca 16 šedesátiminutových lekcí s britským lektorem v každém pololetí). Cena na pololetí 1584,- pro jednoho žáka.

  Přihlášení žáci čekají vždy mimo budovu školy. Lektor si děti přebere u hlavních vchodových dveří v zahajovacím čase každé skupiny. 

 • 24. 9. 2018 O školní projekt a s ním spojený nepovinný předmět je stále velký zájem.
 • Co v novém školním roce budou žáci také potřebovat

  Na pomoc rodičům jsme nachystali tabulku sešitů, které budou děti potřebovat. 

  ročník   sešity

  2.          523 (1ks), 512 (12ks), 513 (12ks), slovníček - úkolníček

  3.          523 (22ks), 540 (1ks), slovníček, "lenoch"

  4.          523 (14ks), 544 (4ks), 540 (3ks), slovníček, notový sešit, "lenoch"

  5.          523 (16ks), 540 (2ks), 564 (3ks), slovníček, notový sešit, "lenoch"

  6.          540 (5ks), 544 (4ks), 524 (3ks), 520, 460, 420, 445 (po 1ks), slovníček, notový sešit, "lenoch"

  7.          540 (6ks), 544 (4ks), 524 (4ks), 520, 440, 445, 560 (po 1ks), slovníček, notový sešit, "lenoch"

  8.          540 (6ks), 544 (4ks), 524 (4ks), 520 (2ks), 440, 445 (po 1ks), slovníček, notový sešit, "lenoch"

  9.          540 (6ks), 544 (4ks), 524 (4ks), 520 (2ks), 440, 445 (po 1ks), slovníček, notový sešit, "lenoch"

  Nejsou to sice úplně všechny pomůcky, ale přece jen je to určité vodítko. 

  Samozřejmostí tedy budou psací potřeby, tužky, kružítka, trojúhelník s ryskou, další pravítko, atd.

   

 • 29. 6. 2018 Rozloučení s absolventy naší školy.
 • 29. 6. 2018 Absolventi první třídy jsou už čtenáři...
 • 29. 6. 2018 Návštěva knihovny na závěr roku.
 • 29. 6. 2018 Tradiční sportovně společenský závěr školní docházky.
 • 29. 6. 2018 Zájezd do divadla.
 • Prázdninový školní golf v GC Austerlitz

  Jako tradičně o prázdninách pořádá naše škola ve spolupráci s GC Austerlitz prázdninový golf pro žáky ZŠ Komenského Slavkov, letos nově i ZŠ Tyršova.

  Volné lekce budou za pěkného počasí v úterý - 9.00 - 10.30h 

  Začínáme ve středu 4. července, sraz bude na drivingu u výdeje míčů. 

  Tréninkové lekce budou probíhat na GC Austerlitz a v Akademii zámeckého parku.

  Vše potřebné je zdarma - hrací plochy, hole i míče!!

  Bližší informace u p.uč. Mgr. Petra Žižlavského (mail zizlator@gmail.com)

  Prosím zájemce, aby mi zprávou nebo na mail nebo SMS napsali jméno dítěte + třídu a jeho výšku), které se zúčastní prázdninového golfu. Budu mít na Vás kontakt a případné zrušení lekce (špatné počasí, moje dovolená apod.) se dozvíte ode mě přímo.

   

  Mgr. Petr Žižlavský

 • 27. 6. 2018 Žáci a žákyně prvního stupně si zazávodili na novém stadionu.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.