Navigace

Úterý 26. 1. 2021

Úterý 26. 1. 2021

Projektový den s fyzikou

Projektový den v rámci OP VVV (šablony 2).

Mladší žáky při vyslovení slova fyzika čí chemie často přepadají obavy z něčeho neznámého, složitého a jistě velmi těžkého k pochopení. Proto jsme ve spolupráci s vedoucí vyškovské hvězdárny Mgr. Patákovou zařadili do výuky jednoduché a snadno proveditelné přírodovědné pokusy. Ty dětem některé jevy přiblížily, pomohly jim jasně se o pozorovaných jevech vyjadřovat a diskutovat o nich. Dokázaly existenci vzduchu, zjistily možnosti šíření světla v různých podmínkách i to, že všechny barvy světa lze namíchat ze tří základních apod. 
Pojmy světelné spektrum, čočka, podmínky hoření, lom světla a jiné už dětem nebudou zcela cizí. Doufáme, že jsme podpořili jejich zájem o přírodní vědy a techniku.
Jak se žáci pátých tříd seznámili s některými fyzikálními a chemickými jevy v rámci projektového dne se můžete podívat na následujících fotografiích. ….
 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.