Navigace

Neděle 24. 1. 2021

Neděle 24. 1. 2021

Návštěva knihovny

Žáci 6. ročníku navštívili městskou knihovnu.

Po celou dobu školní docházky se snažíme v žácích rozvíjet kladný vztah ke knihám a k četbě. V naší škole máme malou školní knihovnu, kde si žáci mohou půjčit většinu knih z doporučené literatury a také si vybírat další knihy podle svého zájmu. Od letošního roku také mohou v naší škole mladší žáci navštěvovat Čtenářský klub, kde se hravou formou seznamují s dalšími knihami i jejich autory.
Pro žáky 6. ročníku, z nichž mnozí už jsou docela zkušenými čtenáři, pořádáme pravidelně exkurzi do slavkovské městské knihovny. Výjimkou nebyl ani letošní rok. Paní knihovnice nám opět vyšla vstříc a přijala nás ve svém království. Dětem nejprve vysvětlila, jak je knihovna uspořádaná, kde jaké knihy najdou i pravidla pro jejich půjčování. Pak už si žáci mohli celou knihovnu prohlédnout, podívat se na knihy, které je zaujaly, popřípadě se zeptat na to, co je zajímalo. 
Mnozí z nich už do knihovny pravidelně chodí sami nebo se svými rodiči, někteří další byli množstvím zajímavých knížek a časopisů tak nadšeni, že se rozhodli si průkazku do knihovny také zařídit. Doufejme, že je prvotní nadšení neopustí a stanou se z nich pravidelní návštěvníci knihovny a milovníci tradičních knih, kterých v dnešní elektronizované době bohužel stále ubývá.
Naše velké poděkování patří paní knihovnici Urbánkové za velmi vlídné a milé přijetí i za její čas, který nám věnovala.
 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.