Navigace

Úterý 26. 1. 2021

Úterý 26. 1. 2021

Olympiáda v anglickém jazyce - školní kolo.

Tradiční soutěž v anglické konverzaci.

V úterý 28. ledna 2020 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Letos poprvé se soutěžilo ve dvou kategoriích. V první části olympiády na žáky osmých a devátých tříd čekal poslech na úrovni B1 podle evropského referenčního rámce a gramatický test. Šest nejlepších postoupilo do klání, které prověřilo jejich komunikační schopnosti. Žáci vybírali z deseti témat. Vítězkou se stala žákyně 9. B Viktorie Obořilová, která bravurně pohovořila na téma Fashion and Clothes. Druhá kategorie, určena pro žáky sedmých tříd, měla podobný průběh. Poslech byl připraven na úrovni A2, následoval test a konverzace. Ze čtyř soutěžících se nejlépe vedlo Šimonu Přerovskému ze 7. B, který si vylosoval téma My house, My room. Oba jmenovaní budou naši školu reprezentovat 13. února v okresním kole ve Vyškově.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.