Navigace

Úterý 26. 1. 2021

Úterý 26. 1. 2021

VZPoura úrazům – projekt VZP ČR

Výchovná beseda v předmětu Výchova pro zdraví.

Každoročně přijíždí na Základní školu Tyršova ve Slavkově u Brna ambasadoři Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Jedná se o handicapované osoby, které skončily na invalidním vozíku v mladém věku. Nejčastější příčinou úrazu bývá nepozornost, přeceňování sil nebo nešťastná náhoda. Ambasadoři vždy otevřeně pohovoří o konkrétní příčině svého úrazu a o životě na vozíku. Zároveň ale ukazují na vlastních příkladech, že ani v takové situaci život nekončí. Je třeba dál žít aktivním způsobem, především po stránce sportovní. Všichni ambasadoři se totiž věnují sportům, které jim jejich tělesné postižení dovolí. Beseda žáky vždy velmi zaujme a aktivně se do ní zapojují, mají možnost zeptat se na cokoliv v souvislosti s danou situací.
Hlavním smyslem a myšlenkou celého projektu je vést děti k tomu, aby přistupovaly zodpovědně ke všem činnostem, které provádějí. Aby nepřeceňovaly svoje síly a schopnosti, ať se jedná o sport, zábavu nebo pracovní aktivitu.
Projekt je velmi vhodným doplňkem učiva sedmých ročníků ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.