Navigace

Středa 12. 8. 2020

Středa 12. 8. 2020

English library

Kromě české knihovničky má škola i "malou" anglickou.

V letošním školním roce se nám podařilo rozšířit cizojazyčnou knihovnu. V současné době obsahuje kolem 90 titulů čtyř jazykových úrovní, od A1 po B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Čtení, které se mnohdy vytrácí ze života dětí, je bezpochyby důležitým nástrojem, jak rozvíjet slovní zásobu, obrazotvornost či empatie. Při čtení mnohdy zapomínáme na své problémy a necháváme se strhnout dějem příběhu. Kniha se může stát kamarádem, rádcem a skvělou zábavou. Navíc nepotřebujeme žádné připojení, signál ani elektřinu. Při čtení knih v cizím jazyce pronikají děti hlouběji do jazyka, procvičují si slovní zásobu, gramatiku a vůbec cizí jazyk v praxi. Nová slova se učí v kontextu, který učí domýšlet si, co neznámé výrazy znamenají.  Rády bychom využily této možnosti rozvoje cizího jazyka, a proto jsme si daly za cíl děti co nejvíc zapojit do čtení. Pravidelně jsme dětem nabízely knihy v hodinách anglického jazyky a také jsme je půjčovaly každý čtvrtek před odpoledním vyučováním.  Jak se nám to letos dařilo? Nejaktivnější čtenáře máme v pátých a šestých třídách. Nejlepším čtenářem letošního školního roku se stal Lukáš Kotolan z 5. B, tomu patří nejen věcná odměna, ale hlavně velká pochvala za přečtení jedenácti knih úrovně starter.  Kniha, o kterou měly děti nejvíce zájem, se jmenuje Taxi of Terror a pojednává o muži, který se nenadále stal vězněm v taxíku.

EJ

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.