Navigace

Sobota 15. 5. 2021

Sobota 15. 5. 2021

Projekty realizované na naší škole

ZŠ Tyršova Slavkov 22

Od 1.9.2017 probíhá dvouletý projekt z OPVVV - výzva č.22 "ZŠ Tyršova Slavkov 22" - šablony pro ZŠ.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků a podpora extrakurikulárních aktivit.

Aktivity

  • Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
  • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Inkluze
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

 

Celkové způsobilé výdaje 940 848,00 Kč.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.