Navigace

Sobota 15. 5. 2021

Sobota 15. 5. 2021

Projekty realizované na naší škole

Kvalita a přiměřenost pro všechny

Od 1.9.2012 do 28.2.2015 probíhal na naší škole projekt v rámci OPVK EUpeníze školám s názvem "Kvalita a přiměřenost pro všechny".
 

Realizace projektu je dokončena k 28.2.2015. Všechny klíčové aktivity byly realizovány a všechny požadované výstupy byly naplněny.
V klíčových aktivitách - individualizace I/1, II/1, III/1, V/1 byla možnost lépe přizpůsobit výuku dětem na prvním stupni (dělení na skupiny v jednom předmětu) a bylo více času možné věnovat se dětem s výukovými obtížemi. Na druhém stupni se věnovali díky individualizaci žáci rozdělení do skupin těm předmětům, které si vybrali dle svého zájmu. Některé výukové předměty zůstávají natrvalo součástí výukových plánů školy.
V klíčových aktivitách - inovace I/2, V/2 byly vytvořeny sady materiálů, které slouží a budou sloužit jak kantorům k výuce, tak žákům k procvičování učiva a domácí přípravě.
Klíčové aktivity orientované na další vzdělávání pedagogických pracovníků - I/3, III/3, V/3, VI/3 přinesly učitelům další podklady pro výuku a zvyšování její kvality.
Celý projekt významně pomohl škole při realizaci ŠVP - zvýšila se kvalita výuky a bylo možné se díky individualizaci přiměřeně věnovat jednotlivým žákům. Také materiální zázemí a vybavení školy je po skončení projektu na vyšší úrovni.

Celkové prostředky získané školou: 1 589 210,- Kč.


 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.