Navigace

Čtvrtek 13. 8. 2020

Čtvrtek 13. 8. 2020

Nultý ročník

Příprava budoucích prvňáčků i jejich rodičů je za námi.

Stejně jako v minulých letech proběhl i letos na naší škole tzv. „nultý ročník“. Uskutečnily se dvě lekce a zúčastnilo se jich 39 předškoláků, kteří byli rozděleni do 4 menších skupinek. Děti pečlivě plnily nejrůznější úkoly a zapojily se do všech činností s velkým nadšením. Cílem bylo ukázat dětem a jejich rodičům, jak se pracuje v 1. třídě, seznámit děti se školním prostředím, se svojí třídou i s oběma učitelkami budoucích prvních tříd a také upozornit rodiče, co všechno by měly děti zvládnout, než nastoupí do 1. třídy.

 Tak tedy popřejme budoucím prvňáčkům hodně úspěchů ve škole a rodičům spoustu trpělivosti!

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.