Navigace

Čtvrtek 13. 8. 2020

Čtvrtek 13. 8. 2020

Tajemná Anglie - školní zájezd do Velké Británie

Žáci ZŠ Tyršova poznávají Anglii

    V doprovodu vydatného deště se v pondělí 20.5.2019 vydal autobus plný osmáků a deváťáků naší školy na cestu za poznáváním jihovýchodní Anglie. Cílem našeho zájezdu byly návštěvy nejrůznějších míst a pamětihodností, ale také zdokonalení v anglickém jazyce prostřednictvím pobytu v rodinách.     
    Téměř dvacetihodinovou cestu autobusem, která byla pro většinu žáků náročná, zpestřila plavba trajektem z francouzského přístavu Calais přes kanál La Manche do anglického Doveru. 
    První den nás čekala prohlídka Londýna, kterou jsme započali v Greenwichském parku, kde se nachází nultý poledník. Poté jsme absolvovali plavbu výletní lodí na řece Temži, která nám nabídla výhled na nádherné stavby ležící podél řeky, jako London Eye, Tower, Tower Bridge, divadlo The Globe a další. Pěšky jsme pak pokračovali v procházce po Londýně a mohli tak obdivovat další skvosty, mezi které patří City of Westminster a jeho Houses of Parliament a Big Ben, Westminster Abbey, Buckingham Palace, St James´s Park, náměstí Trafalgar Square a Piccadilly Circus; dále St Paul´s Cathedral a Tate Gallery.
     Unaveni jsme odpoledne vyrazili z Londýna do Bristolu, kde na žáky už čekaly hostitelské rodiny, které jim po dobu tří dnů poskytovaly večeři, nocleh, snídani a obědový balíček, a co hlavně – příležitost konverzovat v anglickém jazyce. Většina žáků chytla tuhle možnost za pačesy, za což jsme rády, a druhý den na ranní sraz přijela nadšena. 
    Ve středu jsme naše poznávání zahájili v nádherné vesničce Avebury, kde se nachází neolitické kruhové stavby. Poté jsme přejeli do historického města Winchester, kde jsme zavítali nejen do katedrály, kde je mimo jiné pohřbena spisovatelka Jane Austenová, ale i do Great Hall, v níž jsme mohli zhlédnout repliku Artušova kulatého stolu. Středeční výlet jsme ukončili ve Stonehenge – nejslavnější prehistorické památce. 
    Naše čtvrteční putování směřovalo dopoledne do krasových jeskyň Cheddar Caves, ve kterých zraje nejznámější anglický sýr.  Odpoledne nás všechny ohromilo svou krásou Jurské pobřeží.
 Pátý den, kdy se žáci rozloučili se svými hostitelskými rodinami, jsme navštívili lázeňské město Bath – prohlédli jsme si slavné římské lázně Roman Bath a mnozí si zde i koupili suvenýry a dárečky domů. Nakonec jsme absolvovali procházku tajemným opatstvím v Glastonbury, a dokonce jsme ještě stihli v rychlosti obdivovat velkolepou katedrálu malého městečka Wells. Večer už nám naši řidiči připravenou večeří připomněli, že nás čeká návrat zpět domů. 
    Plni zážitků jsme vyrazili do přístavu v Doveru, kde jsme se opět nalodili, tentokrát na přeplněný trajekt. Žáci zde měli ještě poslední šanci utratit zbylé libry. V Calais jsme se uvelebili na sedadlech v autobusu ke spánku a zbytek cesty jsme pak strávili sledováním filmů. Za hranicemi jsme žáky odměňovaly nejen za vyplňování různých pracovních listů, které měli za úkol v průběhu našeho poznávání vypracovat. Tak si každý odnesl malou upomínku na tuto akci. V sobotu navečer nás řidiči konečně dopravili zpátky domů, a tak jsme šťastně zakotvili u Tyršovky.
    Celkově zájezd hodnotíme jako zdařilý, nejen z reakcí samotných žáků, ale i z pochval od hostitelských rodin – žáky chválíme, že nepromarnili šanci promrskat si svou angličtinu, že se vždycky dostavili na sraz včas a že byli většinou ukáznění. Dokonce i typicky londýnské počasí se nám vyhnulo a všechny dny strávené v Anglii byly slunečné. Největší poděkování patří paní učitelce Evě Jankové, která ve spolupráci s cestovní kanceláří celý zájezd nejen zorganizovala, ale i zkušeně odprůvodcovala, a sklidila tak poklonu a potlesk nejen od žáků, ale i od obou řidičů.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.