Navigace

Čtvrtek 13. 8. 2020

Čtvrtek 13. 8. 2020

K životnímu prostředí ve Slavkově u Brna

Zamyšlení žáků 8. ročníku a jejich dopis starostovi města.

Ochrana životního prostředí není pro žáky naší školy prázdné slovo. Tato problematika je zmiňována prakticky ve všech předmětech. Začátkem května žáci 8. ročníku oslovili starostu města se svými podněty na zlepšení životního prostředí ve Slavkově.  
Vážený pane starosto,
v průběhu měsíce dubna jsme se zamýšleli nad životními podmínkami na planetě Zemi a zejména v našem nejbližším okolí. Jedním z úkolů bylo navrhnout opatření ke zlepšení prostředí v našem městě, která bychom prosazovali jako nově jmenovaní vedoucí oddělení životního prostředí.  Předkládáme Vám jejich souhrn a doufáme, že alespoň některý nápad Vás osloví:
•    akce Vyčistíme Slavkov vícekrát do roka
•    nová akce Vyčistíme Litavu – pneumatiky atd.
•    speciální koše na mikrotenové sáčky, které z otevřených košů odnáší vítr
•    instalace košů na nedopalky
•    častější svoz odpadu z přeplněných košů ve městě
•    vyčistit náměstí od žvýkaček a důsledně řešit znečišťování chodníků – vyhláška (pokutování)
•    Svojsíkův park jako odpočinkové místo (pikniky) – vyčistit, udržovat
•    ozelenění města – předpěstované sazenice pro občany, popř. finanční příspěvky na ozelenění, zelené střechy
•    častější čištění města 
•    častější vyvážení kontejnerů na zelený odpad
•    instalovat billboardy na podporu třídění odpadu
•    častější sekání trávníků
•    veřejně prospěšné práce – více využívat
•    zlepšení stavu místních komunikací – chodníky, postranní ulice
Žije se nám ve Slavkově hezky, ale vždy se najde způsob, jak udělat naše město ještě hezčí.
                                                                                                     
Ve Slavkově u Brna 6. 5. 2019                   

Žáci 8. ročníku ZŠ Tyršova

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.