Navigace

Čtvrtek 13. 8. 2020

Čtvrtek 13. 8. 2020

Školní skalka

Školní skalka aneb jak jsme budovali školní pozemek a skalku.

V důsledku stavebních prací při budování přístavby nové části budovy na Základní škole Tyršova ve Slavkově u Brna zanikly bývalé školní pozemky. Po dokončení stavby bylo třeba vytvořit nové, aby byla možná výuka praktické části vyučovacího předmětu Člověk a svět práce žáků sedmých ročníků.
Na začátku letošního školního roku se tedy žáci pustili do práce. Terén několikrát přerývali, vybírali z půdy nečistoty především v podobě plevelů, trávy a kamenů. Podařilo se jim vytvořit hezké záhonky, které před zimou vyhnojili kompostem. Během těchto činností se žáci naučili zručně pracovat s motykou, rýčem, hráběmi a prakticky si osvojili průběh podzimních prací v zahradě. Po jarních zahradních úpravách žáci do záhonků vyseli jarní druhy zeleniny a nyní už čekají na svoji první úrodu.
Před sedmáky stál ale ještě jeden velký úkol, vybudování školní okrasné skalky, která by esteticky a při tom funkčně skryla skruže, které jsou nezbytnou součástí nové stavby a kazí celkový dojem školní zahrady.
Úkol to byl opravdu nelehký. Opět bylo nutné terén porýt, zbavit ho trávy, plevelů a mechanických nečistot. Pak následovala část realizace vlastní skalky. Připravenou půdu bylo třeba zakrýt netkanou textilií a na ni navrstvit kamenitou část. Žáci pracovali s nadšením a svědomitě a odměnou jim byla poslední část a to výsadba okrasných skalniček. Každý žák vsadil svoji skalničku, ke které umístil jmenovku rostliny a svoje jméno. Nyní už budou žáci pozorovat, jak se jejich rostlinkám daří a jak se rozrůstají. A než na základní škole dokončí svoji docházku, bude už skalka krásně rozkvetlá a bude tvořit hezkou dominantu školního pozemku.
Velké poděkování patří řediteli Technických služeb Slavkov u Brna panu Petru Zvonkovi, který svým přístupem podpořil realizaci úprav školních pozemků a skalky. Velmi ochotně do školy zajistil dodání kompostu pro pohnojení záhonků a přírodní kamenivo pro vybudování skalky.
H. CH.
 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.