Navigace

Čtvrtek 13. 8. 2020

Čtvrtek 13. 8. 2020

Návštěva informačního střediska na úřadu práce

Tradiční exkurze budoucích středoškoláků.

Žáci 9. Ročníků absolvovali již tradičně na přelomu listopadu a prosince program ve vyškovském  informačním a poradenském středisku úřadu práce. Seznámili se s činností úřadu práce a měli možnost projít si databázi povolání. Získali řadu cenných informací o jednotlivých profesích i o středních školách a zejména o přijímacím řízení na školy. V závěru si všichni vyplnili Hollandův dotazník, který jim dal odpověď na otázku, která skupina oborů odpovídá jejich zájmům a schopnostem.
Další rozhodování je tedy už jen na nich a jejich rodičích. V současné době se žáci učí nezbytné dovednosti pro vyplnění přihlášek a zápisových lístků na střední školy a připravují se postupně na přijímací testy, které je čekají v dubnu 2019.
V. Křivánková

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.