Navigace

Čtvrtek 13. 8. 2020

Čtvrtek 13. 8. 2020

KET

Key English Test - nanečisto.

Ve čtvrtek 8. 11. 2018 si mohli dobrovolníci z osmých a devátých tříd vyzkoušet nanečisto zkoušku KET (Key English Test). Jedná se o mezinárodní jazykovou zkoušku úrovně A2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Na této jazykové úrovni by měli být žáci opouštějící základní školu. Naše zkouška nanečisto obsahovala dvě ze tří běžných částí, tzv. papers (čtení a psaní, poslech, mluvený projev). Pro časovou náročnost jsme žáky netestovaly z mluvení. Zkoušky se zúčastnilo 7 deváťáků a 8 osmáků. Hodnotily jsme přísně, podle pravidel mezinárodní zkoušky. K úspěšnému absolvování musí účastník dosáhnout 80%. S radostí můžeme konstatovat, že všichni deváťáci a většina osmáků tuto hranici splnila. Mezi deváťáky se nacházejí i tři žáci, jejichž úroveň jazyka dosahuje vyšší úrovně – B1. Totéž platí i o jedné žačce 8. třídy. Nejúspěšnější řešitelkou se stala Gabriela Floriánová z 9. A, která dosáhla 96%. Všem zúčastněným děkujeme za odhodlání a čas, který zkoušce věnovali. Myslíme si, že je to vhodná forma reflexe pro nás i žáky. Rády bychom tuto akci zopakovaly na konci školního roku.
 EJ
 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.