Navigace

Čtvrtek 13. 8. 2020

Čtvrtek 13. 8. 2020

VZPoura úrazům

VZPoura úrazům na ZŠ Tyršova - tematický pořad. 

Již třetím rokem proběhlo v naší škole v rámci vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví setkání žáků sedmých ročníků s ambasadorem Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Ambasadoři jsou mladí handicapovaní lidé, kteří v rámci projektu VZPoura úrazům navštíví školu. Vypoví žákům svůj životní příběh, při kterém došlo k jejich osudovému zranění, a popíší,  jakým způsobem probíhal jejich návrat do běžného života a k aktivní sportovní činnosti. Tímto osobním příkladem motivují žáky k bezpečnému a zodpovědnému chování vůči svému zdraví a prevenci úrazů při různých každodenních činnostech. Cílem tohoto projektu tedy především je, aby nepřibývalo dětí, které v důsledku úrazu musí žít s celoživotním postižením. 
H. CH.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.