Navigace

Čtvrtek 13. 8. 2020

Čtvrtek 13. 8. 2020

ZŠ Tyršova a B. Braun Omnia

Spolupráce mezi lidmi různých věkových skupin.

Kromě dlouhodobé spolupráce s rehabilitačním zařízením B. Braun Omnia Slavkov u Brna v rámci projektu Rovná záda, Základní škola Tyršova Slavkov u Brna v minulých letech navázala spolupráci i se seniorským stacionářem Domov s úsměvem. Tato spolupráce je zaměřena především na mezigenerační kontakt mezi dětmi ze základní školy a seniorskými obyvateli domova. V rámci této spolupráce mají žáci sedmých ročníků ZŠ v rámci vyučovacího předmětu Člověk a svět práce – práce na pozemku možnost pěstovat zeleninu na záhoncích v areálu B. Braun Omnia. Při této činnosti se žáci školy setkávají i s obyvateli domova.
V letošním školním roce navštívili sedmáci seniory v jejich prostředí v úterý 9. října. Stalo se tak i v souvislosti s 
projektem "72 hodin", jehož cílem je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. 
Plánujeme ale, že spolupráce se zařízením Domov s úsměvem bude pokračovat dále i mimo tento projekt. 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.