Navigace

Úterý 26. 1. 2021

Úterý 26. 1. 2021

Projektový den - Život v Asii

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - šablony pro ZŠ.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - šablony pro ZŠ proběhl v pátek 6.3. 2020 projektový den s názvem Život v Asii. Hlavním cílem bylo představit žákům sedmých tříd život v několika Asijských zemích. Prostřednictvím fotek a vyprávění zkušeného průvodce a cestovatele, pana Karla Starého, si žáci mohli udělat obrázek nejen o přírodních krásách daných zemí, ale hlavně o životní úrovni a zvycích tamních obyvatel. Stěžejní části projektu předcházela práce se slepou mapou, do které si žáci zanesli místa, o kterých pak pan Starý vyprávěl. Děti si také zopakovaly práci s měřítkem mapy, když počítaly vzdušnou vzdálenost z některých Asijských velkoměst do našeho hlavního města. Poslední část projektu byla vyhrazena dotazům a závěrečnému kvízu, který prověřil pozornost žáků. Ti nejlepší byli odměněni malými věcnými dary. Věřím, že celý projekt a především vyprávění pana Starého přispělo k rozvoji kritického myšlení žáků v současném globalizovaném světě.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.