Navigace

Úterý 26. 1. 2021

Úterý 26. 1. 2021

Polytechnická soutěž „Stavíme dům“

Praktická soutěž pro žáky zručné a chytré.

V pátek 28. února 2020 se v prostorách školních dílen ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna uskutečnila polytechnická soutěž „Stavíme dům“, ve které tříčlenná družstva žáků 7. a 8. ročníku měla za úkol nejprve postavit model dřevěné roubenky a potom podle schématu zapojit určené elektrické obvody. Účastníci akce museli zapojit pojistky, elektrický bzučák, elektrickou zásuvku, vypínač a schodišťový přepínač v obvodu se žárovkami. Hodnotící porota kladla důraz nejen na funkčnost propojení, ale také na správnost zapojení vzhledem k bezpečnosti. V neposlední řadě hrál svou roli v bodování také celkový estetický vzhled výrobků. Kromě praktických dovedností museli žáci ukázat v testu, že mají i teoretické znalosti z oblasti elektrotechniky.
Z osmi týmů si nejlépe vedlo družstvo ve složení Anna Lysáčková, Eliška Šemorová a Jakub Klímek ze ZŠ Tyršova Slavkov u Brna, druhé místo obsadili žáci Radim Halačka, Vojtěch Vrbík a Václav Reysík ze ZŠ Ždánice a pomyslnou bronzovou medaili získali hoši Marek Horáček, Dominik Kliment a Šimon Koutný ze ZŠ Šaratice. 
Podle vyjádření soutěžících se akce vydařila. Každý z nich obdržel drobnou věcnou cenu a občerstvení, za což patří dík hlavnímu organizátorovi soutěže Patriku Hrozkovi zastupujícímu MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.