Navigace

Úterý 26. 1. 2021

Úterý 26. 1. 2021

Válka s kilogramy

Beseda pro dívky o správné výživě.

V úterý 25. 2. 2020 proběhla na naší škole přednáška pro dívky osmých ročníků s názvem „Válka s kilogramy“. Studentka z Olomouce – Magdaléna Krátká zaujala poutavým vyprávěním založeném na vlastní životní zkušenosti s poruchami příjmu potravy. Děvčata se tak dozvěděla nejen to, jak je těžké bojovat s těmito zákeřnými onemocněními, ale také měla možnost diskutovat o způsobech prevence a hledání řešení či pomoci v případě složitých životních situací, které mohou být pro tyto nemoci spouštěcím mechanismem.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.