Navigace

Pondělí 21. 10. 2019

Pondělí 21. 10. 2019

Co se událo

„Rovná záda“ úspěšně pokračují

O školní projekt a s ním spojený nepovinný předmět je stále velký zájem.

Dlouhodobý školní projekt Optimalizace pohybového režimu dětí se zaměřením na prevenci a nápravu vadného držení těla je originálním projektem Základní školy Tyršova ve Slavkově u Brna. Jeho propracovaný způsob realizace na škole probíhá již desátým rokem. Hlavními činiteli při realizaci jsou odborná spolupráce s rehabilitačním zařízením B. Braun Omnia Slavkov u Brna a školní výuka nepovinného předmětu Zdravotní tělesná výchova (ZTV), o který je z řad rodičů i dětí velký zájem. Na základě tohoto projektu je u dětí na prvním stupni podchycen stav držení těla. Během působení projektu se daří u dětí včas odhalit odchylky v držení těla a za spolupráce rodičů, rehabilitačního zařízení a výuky ZTV je zmírnit či úplně odstranit. 

V letošním školním roce však zájem o zařazení do ZTV v mladší skupině (2. a 3. třída) převýšil kapacitní možnosti počtu žáků v hodině ZTV. Do této skupiny byli zařazeni všichni přihlášení žáci třetích ročníků. U žáků druhých ročníků jsme na základě výsledků kineziologického rozboru byli nuceni provést výběr žáků, kteří mají větší odchylky v držení těla a ty přednostně zařadit do výuky ZTV. Zdůvodnění - čím starší dítě, tím se odchylky v držení těla hůř odstraňují, v tomto věku nastupuje rychlejší růstová křivka, tím vzniká větší riziko zhoršení stavu držení těla. 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.