Navigace

Pondělí 18. 11. 2019

Pondělí 18. 11. 2019

Co se událo

Nultý ročník

Příprava budoucích žáčků ZŠ Tyršova.

Stejně jako v předešlých letech proběhl i letos na naší škole tzv.„ Nultý ročník“. Uskutečnily se dvě lekce a zúčastnilo se ho 45 předškoláků, kteří byli rozděleni do menších skupinek. Děti pečlivě plnily nejrůznější úkoly a zapojily se do všech činností s velkým nadšením. Cílem bylo ukázat dětem i jejich rodičům, jak se pracuje v 1. třídě, seznámit děti se školním prostředím, se svojí třídou i s paní učitelkou a také upozornit rodiče, co všechno by děti měly zvládnout, než nastoupí do 1. třídy.
Tak tedy popřejme budoucím prvňáčkům hodně úspěchů ve škole a rodičům hodně trpělivosti!
 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.