Navigace

Pondělí 21. 10. 2019

Pondělí 21. 10. 2019

Co se událo

Projekt Hasík

Projekt ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem.

V průběhu druhého pololetí žáci druhého a šestého ročníku v rámci projektu Hasík navštívili požární stanici ve Vyškově. Nejen hoši, ale i děvčata si se zájmem prohlédli vybavení hasičských vozů, speciální protipožární techniku, vyzkoušeli si pravou hasičskou helmu i kombinézu, zhlédli oživování raněného a další zajímavosti. Škola tak navázala na první část projektu, která probíhala u nás ve Slavkově.
Projekt Hasík je preventivní program určený žákům základních škol v celé České republice. V naší škole probíhá tento projekt současně ve 2. a 6. třídě. Jeho hlavním cílem je předat dětem důležité informace a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi. Výuka probíhá hravou a názornou formou, vedou ji odborně vyškolení instruktoři z řad profesionálních a dobrovolných hasičských sborů. Prostřednictvím Hasíka děti předávají informace i svým rodičům. 
 

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.