Navigace

Úterý 18. 2. 2020

Úterý 18. 2. 2020

Co se událo

Osmáci v Liko-su

Velmi poučná exkurze ve slavkovské firmě.

Žáci osmých ročníků Základní školy Tyršova ve Slavkově u Brna navštívili slavkovskou rodinnou firmu LIKO-S. Exkurze proběhla v rámci vyučovacího předmětu Člověk a svět práce a byla velmi vhodným doplněním části učiva tohoto předmětu  ekonomika a provoz domácnosti.
Pan Musil, majitel firmy, žákům firmu představil. Dále byla pro žáky připravena prezentace na velmi důležité téma dnešní doby – finanční gramotnost. Byli provedeni výrobní halou s výkladem. Velmi zajímavým bylo pro žáky seznámení s interaktivní multimediální příčkou SMART-i-WALL. Samozřejmě nechyběla prohlídka a informace o ekologické kancelářské budově LIKO- Noe, která je energeticky soběstačná a umí bezezbytku hospodařit s vodou.
Firma LIKO-s měla exkurzi pro žáky připravenu tak, že je zaujala. Žáci z exkurze odcházeli obohaceni o velmi zajímavé poznatky a informace.

         Mgr. Hana Charvátová

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.