Navigace

Neděle 17. 11. 2019

Neděle 17. 11. 2019

Co se událo

Time for Rhyme - výsledky

Výsledky soutěže vyhlášené odbornou i laickou porotou.

V minulých dnech proběhla anketa o nejlepší báseň v anglickém jazyce. Celkem se hlasování zúčastnilo 72 žáků.

Z deseti básní žáci šestých až devátých tříd vybrali jako nejvydařenější báseň číslo 1 s názvem STUPID TEST, jejímž autorem je Kateřina Lotreková. V žákovském hlasování báseň vyhrála s obrovským náskokem, což je pro nás učitelky anglického jazyka hodně překvapující, jelikož vydařených básní bylo daleko více.

Naše hodnocení se neshoduje s názorem žáků. Rozhodování bylo velmi těžké. Hodnotily jsme zejména kvalitu rýmů a celkovou myšlenku básně. Do našeho užšího výběru se dostaly tři básničky: číslo 8 - MY SPACE TRIP od Dominika Jopka, číslo 9 - SCHOOL TEST od Antonína Červinky a číslo 10 - SPACE od Azízy Samhari. Pořadí jsme určily následovně: 3. místo MY SPACE, 2. místo SCHOOL TEST, 1. místo SPACE.

Všichni zmínění básníci byli odměněni.  Všem zúčastněným děkujeme za ochotu zapojit se do nové soutěže. Doufáme, že příští rok budeme ve skládání básní v anglickém jazyce pokračovat.

 

SPACE by Azíza Samhari, 9.A
What is space?
Is it just a place?
A place where sun is shining,
a place where time is running.
Where there is nothing
and it feels like falling.
The stars are brighter in the space,
do you still think it´s just a place?
What about the astronauts?
Where you in the space just once?
Have you ever been on Moon?
You wouldn´t be back so soon.
So, did you change your mind?
Or you still think the same about space and time?


STUPID TEST by Kateřina Lotreková, 8.B
The school bell is ringing now,
All my friends are running out.
We wrote a test,
it wasn´t the best.
……
We know our marks, it´s bad, down!
………….
Jacob is angry, I am sad …
Oh, what´s this? I can hear some clap.
Open my eyes, look at my door,
there is my mum, standing at the door.
I can´t believe it!
It was just a dream, I kick it out!
I´m going to sleep!
I don´t want to write a test!
So… well… “Mum, I am ill.”

SCHOOL TEST by Antonín Červinka, 8.A
Every time you write a test
you really hope that you’ll be the best.
Sadly, you sometimes get a bad mark
and your mind gets suddenly dark.
But with time, some hope and rest,
you’ll forget that terrible test.
And next time you hear the ringing bell,
you won’t get sad, but you’ll once again feel well.

MY SPACE TRIP by Dominik Jopek, 8.B
I dreamt that I was flying to space,
during flight I had a smile on my face.
At first, I aimed to the Sun,
during flight I enjoyed a lot of fun.
Then, I landed on a space station,
there I turned on my play station.
It was a great dream,
during some moments I did loudly scream.
For example, I dreamt that aliens were stalking me,
then I fell down from a mountain and screamed wee!
Then I decided that I will discover a new star
but I thought that it won’t be that far.
I didn’t discover a new star
because the dream ended and I woke up on a seat of a car.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.