Navigace

Pondělí 18. 11. 2019

Pondělí 18. 11. 2019

Co se událo

Biologická olympiáda kategorie C

Chlapci v okresní biologické soutěži nezklamali.

V pondělí 23. dubna se naši žáci zúčastnili okresního kola biologické olympiády v kategorii C (osmé a deváté třídy). Tématem letošního ročníku byl „Pohyb“.
Soutěžilo se v tradičních „disciplínách“ - praktické poznávání rostlin a živočichů, laboratorní práce a test teoretických znalostí. Každý účastník okresního kola navíc vypracoval vstupní úkol zaměřený na vlastní pozorování.
Školu reprezentovali Adam Janek z 9.B a Štěpán Kučera s Liborem Tesařem z 8.A. V silné konkurenci chlapci obstáli. Nejlépe se umístil Adam Janek na 12. místě, hned za ním skončil Libor Tesař a 17. místo obsadil Štěpán Kučera.

Chlapcům patří poděkování za vzornou reprezentaci školy a za píli, kterou práci věnovali.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.