Navigace

Pondělí 21. 10. 2019

Pondělí 21. 10. 2019

Co se událo

Nejlepší matematik v okrese

První místo v okresním kola olympiády v matematice

Martin Sedlák, žák třídy IX.B ZŠ Tyršova, zvítězil mezi matematickou elitou základních škol okresu, když z celkového počtu 24 bodů získal skvělých 19 bodů. O tom, že všechny čtyři příklady v okresním kole matematické olympiády byly velmi obtížné, svědčí fakt, že z dvaceti soutěžících byli pouze tři úspěšnými řešiteli (získali alespoň 12 bodů). Martin za sebou nechal všechny soupeře i z vyškovských základních škol s rozšířenou výukou matematiky. Svůj zájem o řešení složitých logických úloh prokázal již v loňském roce, kdy mezi žáky 8. tříd obsadil 2. místo. Děkujeme Martinovi za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí u přijímacích zkoušek na střední školu.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.