Navigace

Pátek 6. 12. 2019

Pátek 6. 12. 2019

Co se událo

Ukázková hodina v první třídě

Nejmladší školáci před rodiči.

Ve čtvrtek 19. 10. a v úterý 23. 10. proběhly ukázkové hodiny pro rodiče dětí z obou prvních tříd. Cílem bylo seznámit rodiče se způsobem výuky na začátku první třídy – poznávání písmen, čtení slabik, nácvik správného psaní a početní dovednosti.

Děti svým rodičům předvedly, co se už za dva měsíce naučily: přečetly první písmena a slabiky, přednesly básničky, zazpívaly písničku a hlavně chtěly ukázat, že už jsou opravdoví školáci.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.