Navigace

Pondělí 21. 10. 2019

Pondělí 21. 10. 2019

Co se událo

Hadi a pavouci v hodině přírodopisu

Výborná beseda s paní chovatelkou.

Ve středu 18. listopadu navštívila naši školu chovatelka terarijních zvířat paní Alena Májková z Vážan a zpestřila tím výuku přírodopisu žákům šestých a sedmých ročníků. Paní Májková má doma malou ZOO, chová pavouky, hady, ještěry a psy. Ani jedno z jejích zvířat nespadá do seznamu nebezpečných druhů. Výjimku tvoří sklípkani, kteří ale podle zákona jako bezobratlí nejsou zvířata, ale věci, takže se na ně ustanovení o nebezpečných zvířatech nevztahuje, jak nám prozradila.

Paní Májková žákům přednášela o hadech a pavoucích, dozvěděli se mnoho důležitých a zajímavých údajů o jejich chovu, připomněli si jejich stavbu těla, životní podmínky a způsob rozmnožování. Sami se přesvědčili, že kůže hadů je opravdu suchá, protože si mohli pohladit např. užovku japonskou, krajtu kobercovou nebo korálovku kalifornskou. Někteří žáci se museli vyrovnat s arachnofobií neboli strachem z pavouků, protože paní Májková přinesla na ukázku i několik druhů pavouků.

Všichni žáci byli nadšeni a společně ještě jednou děkujeme paní Májkové za ochotu a velmi zajímavou přednášku.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.