Navigace

Středa 12. 8. 2020

Středa 12. 8. 2020

Přírodopisná exkurze do ZOO

Sedmý ročník v ZOO (jako návštěvníci).

Zoologická zahrada na Svatém Kopečku v Olomouci byla cílem přírodopisné exkurze žáků sedmých ročníků ze Základní školy Tyršova Slavkov u Brna. Exkurze byla uskutečněna v rámci vyučovacího předmětu přírodopis. Zoologickou zahradou žáky provedl kvalifikovaný průvodce. Žáci se tak dověděli zajímavé informace o jednotlivých druzích zvířat, především o jejich výskytu, ohrožení, způsobu života a chovu. Nejvíce žáky upoutala skupina gibonů, žiraf a úplná lví rodinka. Se zájmem si také prohlíželi pavilon šelem, mořská akvária a moderně vybudovaný africký pavilon Kalahari. K velkému zážitku patřil bezprostřední kontakt s exotickým hadem hroznýšem královským. Exkurze svým zaměřením velmi vhodně doplnila přírodopisné učivo.  
H.Ch.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.