Navigace

Středa 12. 8. 2020

Středa 12. 8. 2020

Návštěva dětí z MŠ

Tradiční událost určená předškolákům.

V polovině dubna jsme v první třídě přivítali milou návštěvu. Děti a paní učitelky z MŠ Zvídálek a MŠ Karolínka se přišly podívat za našimi prvňáčky. Ti jim předvedli, co se už ve škole naučili – počítat, číst i psát. Děti z MŠ si prohlédly třídu, naučily se básničku, nakoukly prvňáčkům do učebnice a písanky, někteří si vyzkoušely, jak se sedí v opravdové školní lavici a jak se píše na kouzelnou tabuli. Na závěr hodiny školáci zazpívali písničku, pozdravili svoje bývalé kamarády, se kterými se třeba příští rok ve škole sejdou  a rozloučili se.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.