Navigace

Středa 12. 8. 2020

Středa 12. 8. 2020

Velký úspěch v okresním kole Dějepisné olympiády

Dvě medailová umístění.

Ve středu 16. ledna se konalo ve vyškovském středisku volného času Maják okresní kolo Dějepisné olympiády. Letošní téma se zabývalo cestováním v různých dějinných obdobích. Naši školu ve Vyškově reprezentovali nejúspěšnější řešitelé školního kola Libor Tesař (9. A), Zbyněk Přibilík (9. B) a Radim Hořínek (8. B). Přestože téma bylo velmi široké, úkoly často náročné a konkurence početná, naši hoši prokázali, že přípravu na soutěž nepodcenili a že jejich znalosti z historie jsou opravdu hluboké. Libor Tesař v konkurenci 38 účastníků z celého okresu obsadil první místo a Zbyněk Přibilík třetí, což je obrovský úspěch. Radim Hořínek nedosáhl sice na nejvyšší příčky, ale umístil se v první polovině a vzhledem k tomu, že je teprve v osmé třídě, bude mít další šanci příští rok. Všem našim mladým historikům blahopřejeme a doufáme, že jim láska k historii vydrží i v budoucnu.  Liborovi budeme držet palce v krajském kole, které proběhne v březnu v Brně.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.