Navigace

Sobota 15. 5. 2021

Sobota 15. 5. 2021

Školní události

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Další úspěchy i v soutěžích "na dálku".

Únor již tradičně patří k měsícům, kdy se koná okresní kolo Zeměpisné olympiády. Letos kvůli epidemiologické situaci proběhla soutěž on-line formou přes informační systém Masarykovy univerzity. Obsah zůstal stejný (práce s mapou, tematicky zaměřený test geografických znalostí a praktická část). Do okresního kola mohli letos postoupit tři soutěžící z každé kategorie. Naši školu reprezentovali tito žáci: v kategorii A Barbora Blažková, Diana Macháčková a Rozálie Maleňáková ze 6.A, v kategorii B Pavlína Járová, Matěj Leitner ze 7.A a Ondřej Prokeš ze 7.B, v kategorii C Filip Charvát, Ema Novotná z 9. B a Tomáš Prokeš z 8.A. Našim reprezentantům se letos opravdu dařilo. Dokonce dva postupují do krajského kola. Je to Ema Novotná, která se ve své kategorii, určené pro osmé a deváté ročníky, umístila na nádherném druhém místě, a Rozálie Maleňáková, která byla mezi šesťáky z okresu Vyškov nejlepší. Všem žákům patří velké díky nejen za vzornou reprezentaci školy, ale i za čas věnovaný přípravě na soutěž. Emě a Rozárce gratulujeme a přejeme hodně zdaru v krajském kole.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.