• Od radnice k šibenici

   • 09.06.2021 12:11
   • Dějepisná exkurze.
   • V hodinách dějepisu se žáci sedmých ročníků učí i o tom, jak žili lidé ve městech v období středověku a raného novověku. Dozvědí se něco o tom, kdo byl rychtář, pan purkmistr i páni konšelé. Řekneme si o některých řemeslech, z nichž některá už dnes třeba ani neexistují, a o také tom, jakou úlohu měly cechy. Probereme rozvrstvení městské společnosti i různé výsady, které městům uděloval panovník. A mnoho dalšího. Ale jak to bylo v této době se Slavkovem, v němž mnozí žáci žijí a jiní sem každý den dojíždějí do školy? O tom se samozřejmě v učebnici nedočteme. Proto jsme pro žáky připravili nejen hodinu o středověké historii Slavkova, ale také poučnou dějepisnou vycházku. Během ní jsme se zastavili u některých významných staveb, které jsou součástí slavkovské historie a o nichž by obyvatelé tohoto města měli alespoň něco málo vědět. Poté, co jsme prošli Slavkov, vydali jsme se směrem na Křenovice na Šibeniční vrch, kde dříve stála šibenice a asi 500 let zde probíhaly popravy. Dnes se zde nachází jedno ze zastavení naučné stezky, jež vede z Křenovic a je věnovaná právu hrdelnímu a útrpnému. 
    Počasí nám po celou dobu vycházky přálo, sluníčko příjemně hřálo a děti si užily dějepisné povídání úplně jinak než v lavicích. Součástí vycházky byla také soutěž. Družstvo, které získalo nejvíce bodů, bylo nakonec odměněno drobnými dárky.
    Jsme rádi, že se naše dějepisná procházka vydařila a doufáme, že si děti kromě několika klíšťat odnesly i řadu zajímavých informací a poznatků o svém městě.
     

   • Zpět na seznam článků
  • Kontakty

   • Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
   • 544 221 113
   • 725 509 033
   • Tyršova 977, Slavkov u Brna, 684 01 68401 Slavkov u Brna Czech Republic
   • i6bxgnx
   • 46270949
   • Mgr. Jiří Půček, telefon: 725 509 033, email: reditel@zsslavkov.cz
   • Mgr. Zdeněk Vičar, telefon: 544 221 113, email: zastupce@zsslavkov.cz
   • Ing. Simona Jelínková, telefon: 544 221 595, email: ekonomka@zsslavkov.cz
   • Barbora Holušová, telefon: 515 538 025, email: kancelar@zsslavkov.cz
   • Pověřenec GDPR: SEID, s.r.o. - pozici pověřence zastává Ing. Milan Seidler Sídlo: č.p. 142, 684 01 Nížkovice IČ: 066 32 017 Telefon: 724 094 634 E-mail: milan.seidler@seid.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje