Navigace

Sobota 15. 5. 2021

Sobota 15. 5. 2021

Školní události

Dějepisná olympiáda - úspěch v okresním kole

Opět hezké umístění našich žáků v jedné z mála soutěží, které jsou v letošním roce pořádány

Dějepisná olympiáda je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis a organizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky zejména 8. a 9. ročníků základních škol a 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií.

Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností. Téma letošního už 50. ročníku zní: „Labyrintem barokního světa (1556–1781)“ ". Dějepisná olympiáda je postupovou soutěží a organizuje se ve čtyřech kolech - školní, okresní, krajské a celostátní.

Naši školu v okresní kole ve Vyškově letos reprezentovali David Rouzek a Ondřej Opletal ze třídy 9.B.

Soutěž proběhla distančně, soutěžící otevřeli zadání a úkoly vypracovali on-line ve vymezeném čase.

Více se dařilo Ondřejovi, který skončil na velmi pěkném pátém místě.

Oběma děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Stránky upravil Mgr. Jiří Půček pomocí šablony EduPage.